Pytania i Odpowiedzi

Podstawa programowa nauczania etyki w klasie I szkoły podstawowej

Pytanie: Chodzi o podstawę programową i program nauczania etyki w klasie I szkoły podstawowej. Wg. obowiązującego rozporządzenia, ucznia klasy pierwszej obowiązuje nowa podstawa programowa, więc edukacja wczesnoszkolna. Wcześniej korzystałam z programu i podręcznika "Chcemy być lepsi" M.Gorczyka, teraz nie wiem jaki program wybrać aby wszystko było zgodne z rozporządzeniem i dyrekcja nie miała problemów podczas ewentualnej kontroli.

Odpowiedź: Do nowej podstawy programowej nie potrzebne są programy zatwierdzone przez MEN. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730), które weszło w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, tj. w dniu 10 czerwca 2009 roku, o dopuszczonych programach decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Oznacza to, że nauczyciel może korzystać z każdego programu lub z programu autorskiego. Nowa podstawa programowa jest na tyle szczegółowa, że stanowi ona fundamentalny dokument zgodnie, z którym nauczyciel uczy. Podstawa ta nie zawiera odpowiedzi na pytanie, jak doprowadzić do stanu, w którym uczniowie będą spełniać opisane wymagania. To pozostaje w gestii nauczyciela. Jest on prawdziwym autorem realizowanego programu nauczania i on najlepiej wie, jak zorganizować proces nauczania w swojej klasie.

Dlatego zachęcamy do tworzenia swoich programów w oparciu o dostępne materiały, również na stronach naszego portalu. Aby utworzyć autorski program należy zapoznać się z zasadami strukturalnymi programu, które można znaleźć w powyższym rozporządzeniu. Pomocą mogą być także inne programy.

Proszę pamiętać, że MEN w tej chwili decyduje tylko o dopuszczeniu do użytku podręczników. A takich (poza podręcznikiem M. Środy: Etyka dla myślących) do nauczania etyki na naszym rynku nie ma i prawdopodobnie nie prędko się pojawią.

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj