Pytania i Odpowiedzi

W jakim wymiarze Etyka powinna być nauczana w LO?

Pytanie: W jakim wymiarze Etyka powinna być nauczana w LO?

Odpowiedź: Zgodnie z podstawą programową MEN/ starą i nowa/na lekcje etyki i religii przeznaczone jest tyle samo godzin w poszczególnych klasach, a więc najczęściej są to 2 godziny lekcyjne tygodniowo i nie mniej niż 60 w roku szkolnym./Religia-etyka traktowane są zamiennie/ Możliwa jest organizacja zajęć z etyki w grupach  międzyklasowych. Wtedy też są to 2 godziny tygodniowo.Tyle przepisy. Z realizacją w praktyce w szkołach bywa różnie.

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj