DZIWNA ZOFIA - Anima(cje) filozofii (2)

 

Pracownia Dydaktyki Filozofii Instytutu Filozofii,

Podyplomowe Studia Filozoficzno-Etyczne,

Placówki realizujące program „Od inspiracji do kreacji” przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej

zapraszają na kolejne zajęcia z cyklu poświęconego edukacji filozoficznej.

ANIMA(CJE) FILOZOFII (2)

7 maja, 2011 – DZIWNA ZOFIA  Wyjątkowa formuła spotkania obejmuje lekcje pokazowe z filozofii dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzone przez studentów V roku filozofii UWr. specjalizacji nauczycielskiej, oraz część metodyczną dla nauczycieli i studentów. Warsztaty z dziećmi stanowią element programu „Od inspiracji do kreacji” wrocławskich szkół.

  Miejsce: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3.

  Wstęp wolny.

  Program:

  Warsztaty dla młodzieży:

  - Magia Sumienia;

  - Czarodzielnica;

  - Królestwo Popu;

  - Smok Słowojad;

  - Mówiące Ubrania;

  - Strych Zofii.

12.00 - 12.30 Dziwna Zofia – wykład dra Ł. Nyslera dla młodzieży.

12.00 – 12.30 Dlaczego warto mieć filozofa w szkole? – wykład doc. W. Ostrowskiego.

12.45 – 14.15 Planowanie oraz zarządzanie projektem edukacyjnym z etyki – wykład mgra P. Mroczkiewicza.

 

Magdalena Zakrzewska, Zofia Skalska, Tadeusz Sokala, Michał Lassota, Dorota Kicka, Katarzyna Filińska, Radosław Żyszczyński, Anna Knie – studenci V roku filozofii UWr. specjalizacji nauczycielskiej.

Dr Łukasz Nysler - adiunkt w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel etyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu, od 2004 organizator spotkań Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej.

Mgr Paweł Mroczkiewicz – doktorant Uniwersytetu Opolskiego, nauczyciel etyki i filozofii w Zespole Szkół Nr 5 we Wrocławiu, wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, oraz Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, rzeczoznawca przedmiotowy z filozofii i etyki w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Doc. Wojciech Ostrowski - wykładowca filozofii, Kierownik Pracowni Dydaktyki Filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego; zajmuje się dydaktyką przedmiotów filozoficznych, współpracuje z wrocławskim środowiskiem nauczycieli filozofii i etyki.

Dr Anna Łagodzka – współautorka programu Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą (polskiej adaptacji amerykańskiej koncepcji nauczania filozofii i etyki autorstwa M. Lipmana Filozofia dla dzieci) oraz artykułów i materiałów dydaktycznych związanych z tym programem. Posiada bogate doświadczenie z zakresu realizacji warsztatów filozoficznych, m. in. trzykrotnie w IF UWr., członek Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phronesis [www.phronesis.republika.pl].

Mgr Katarzyna Kuczyńska – nauczyciel etyki i filozofii we wrocławskich szkołach; prowadzi zajęcia metodyczne w Centrum Edukacji Nauczycielskiej oraz Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wraz ze swoimi uczniami z Gimnazjum Nr 14 w ramach Projektu „Od inspiracji do kreacji” Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej realizuje zajęcia filozoficzne w Przedszkolu Nr 48.

Dr Maria Kostyszak – adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii przy Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka książek: M. Heidegger – rękodzieło myślenia (Wrocław 1997), Istota techniki – głos Martina Heideggera (Wrocław 1998) oraz Spór z językiem. Krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy (Wrocław 2010). W badaniach filozoficznych i pracy dydaktycznej uwzględnia rozmaite obszary: od dzieł klasyków filozofii przez muzykę, literaturę, film... po doświadczenie jednostkowe.

Dr Zbyszek Dymarski – adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego; dyplomowany nauczyciel filozofii, etyki i wiedzy o kulturze trójmiejskich liceów, wykładowca antropologii, filozofii religii, etyki ogólnej i zawodowej oraz dydaktyki filozofii. Ostatnio opublikował artykuły: Tischnerowska próba dialogicznej interpretacji kartezjańskiego złośliwego geniusza; Film jako szansa dla dydaktyki filozofii; oraz wydał książkę Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego (Gdańsk 2009).

Dr Jan Zamojski – adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, historyk filozofii, scenarzysta i tłumacz; pomysłodawca adaptacji książki Leszka Kołakowskiego 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych i autor scenariuszy do filmów z cyklu Czternaście bajek z Królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego, prezentowanych i nagradzanych na licznych festiwalach krajowych i zagranicznych.

Szymon Stoczek – student IV roku filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj