Materiały Edukacyjne

Rozkład zajęć - etyka I LO

etyka

rozkład materiału

Tomasz Kalbarczyk

rok szkolny 2010/2011

numer programu nauczania DKO/BR – 4015 – 1/92

1 godz. tygodniowo

Klasa I LO

Zagadnienie / hasło

programowe
(podstawa

programowa)

Temat lekcji/

nazwa działu

Numer lekcji /

Liczba godzinKryteria oceniania

(uczeń potrafi...)

Poziom wymagań Formy oceniania z wagami
Etyka a pozostałe dyscypliny filozoficzne i nauki szczegółowe. Co to jest etyka? 1
 • posługiwać się pojęciem etyka
 • rozróżniać pojęcia moralność i etyka
 • wymieniać przykładowe zagadnienia z zakresu etyki
p

p

p+

a
Cel i sens ludzkiej egzystencji. Hierarchie celów. Szczęście w życiu ludzkim. Rozwój

moralny i duchowy człowieka jako osoby.

Sens życia

MK* Życie szczęśliwe, Szczęśliwy mędrzec s. 132

PC** Droga, czy pustynia s. 192

2-3
 • porównać różne koncepcje sensu życia i szczęścia
- zabrać głos w dyskusji na temat sensu życia
 • formułować własną koncepcję szczęścia
p, p+

p

p+

a
Cel i sens ludzkiej egzystencji. Hierarchie celów. Szczęście w życiu ludzkim. Rozwój

moralny i duchowy człowieka jako osoby.

Czy cierpienie ma sens?

Augustyn, Leibniz, Schopenhauer,

Taniec brzucha w białej Sali

Opowieść o Onkoludkach i Liderach

Elżbieta Isakiewicz / Tygodnik Powszechny 2006-10-25,

cytaty z forum internetowego pod ww publikacją.

MK, s. 135

PC, s. 170

4- 5
 • odróżnić religijną i laicką koncepcję cierpienia
 • zabrać głos w dyskusji na temat sensu ludzkiego cierpienia
 • charakteryzować i oceniać różne postawy, które przyjmują ludzie wobec cierpienia
 • przedstawić argumenty na rzecz ważności postulatu minimalizacji cierpienia
P

P, P+

P+

p+

a
Teorie i szkoły etyczne. Koncepcje etyczne w nurcie filozofii klasycznej. Sokrates – pierwszy filozof - etyk 6
 • wymienić najważniejsze fakty z życia Sokratesa
 • posługiwać się pojęciem intelektualizmu etycznego
 • zabrać głos w dyskusji na temat intelektualizmu etycznego
p

p

p+

a
Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Kwestie metaetyczne. Umiejętności życia z innymi i dla innych. Co to jest tolerancja?

EWD***, 245

7 - 8
 • posługiwać się pojęciami tolerancja i fundamentalizm
 • podawać przykłady zachowań tolerancyjnych i nietolerancyjnych
 • podawać przykłady zagrożeń i efektów działania nietolerancji
p

p

p

a
Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Kwestie metaetyczne. Umiejętności życia z innymi i dla innych. Czy tolerancja ma granice?

EWD, 245

9
 • zabrać głos w dyskusji na temat granic tolerancji
p, p+ a
  Wypracowanie klasowe 10     w-2`
Etyczny wymiar życia szkolnego. Umiejętności życia z innymi i dla innych.

Uczciwość. Wartości szczególnie cenione w życiu szkolnym.

Sztuka uczciwej dyskusji

W nawiązaniu do lekcji filozofii: Czym różni się retoryka od erystyki?

11
 • rozróżnić dyskusję uczciwą od nieuczciwej
 • znaleźć przykłady nieuczciwych sposobów prowadzenia dyskusji
 • przedstawić zasady uczciwej dyskusji
P

p

p

a
Problem „ściągania”. Wartości szczególnie cenione w życiu szkolnym Ściąganie – słodkie kłamstewko, czy bezczelna nikczemność? 12
 • zabrać głos w dyskusji na temat ściągania
p a
Etyczny wymiar życia szkolnego. Umiejętności życia z innymi i dla innych.

Uczciwość. Wartości szczególnie cenione w życiu szkolnym

O uczciwości ucznia, studenta i naukowca

S. Symotiuk, Plagiat, a co to takiego? w: Wiadomości uniwersyteckie, nr 1, 2006.

13
 • posługiwać się pojęciem plagiatu
 • zabrać głos w dyskusji nad tezami stawianymi przez prof. Symotiuka
p

p+

a
Problem „ściągania”. Wartości szczególnie cenione w życiu szkolnym Sztuka cytowania 14
 • zaznaczać poprawnie przypisy do tekstu
 • korzystać odpowiednio ze źródeł pisząc własny tekst
 • uzasadnić potrzebę zaznaczania źródeł, z których korzystamy
p

p

p

a
Cel i sens ludzkiej egzystencji. Hierarchie celów. Człowiek jako osoba i jego działanie. Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Egoizm, czy altruizm? 15
 • posługiwać się pojęciami egoizmu i altruizmu
 • znajdować argumenty na rzecz wymienionych postaw oraz ich granic
 • zabrać głos w dyskusji na temat altruizmu
p

p, p+

p, p+

a
Cel i sens ludzkiej egzystencji. Hierarchie celów. Człowiek jako osoba i jego działanie. Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia. Etos wolontariusza

Jak pomóc sobie i innym, wydawnictwo Centrum Wolontariatu

16
 • posługiwać się pojęciami etos i wolontariat
 • znaleźć przyczyny, dla których warto poświęcić swój czas i energię innym oraz korzyści płynące z takiej postawy
p

p

a
Cel i sens ludzkiej egzystencji. Hierarchie celów. Umiejętności życia z innymi i dla innych. Jak pomóc sobie i innym

lub

Problemy etyczne codzienności

Prezentacje projektów uczniów

17-19
 • wykonać samodzielnie lub w zespole i przedstawić na forum klasy prezentację wybranego projektu
p, p+ p-2
Cel i sens ludzkiej egzystencji. Hierarchie celów.

Umiejętności życia z innymi i dla innych.

O różnych postawach wobec śmierci.

Materiały zebrane

20
 • zabrać głos na temat różnych współczesnych postaw wobec śmierci
 • charakteryzować i oceniać zmiany, które dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach w podejściu do śmierci i pochówku
p, p+

p+

a
Moralny wymiar stosunku człowieka do świata przyrody. Człowiek jako osoba i jego działanie. Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia. Myślistwo – szlachetny sport, czy zabijanie bez potrzeby?

materiały zebrane

P. Singer, Etyka praktyczna

21 -22
 • zabrać głos w dyskusji na temat relacji człowieka i dzikiej przyrody
 • zabrać głos w dyskusji nad słowami J. Pilcha, „kiedy bierzesz do ręki strzelbę świat zamienia się w zbiór celów.”
p, p+

p, p+

a
  Wypracowanie klasowe 23     w-ok
Wymiar moralny życia człowieka. Zdolność rozpoznawania wartości i powszechne dążenie do dobra. świadomość moralna

Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Kwestie metaetyczne. Problem relatywizmu moralnego i sposoby jego przezwyciężania.

Obiektywność, relatywizm i prawda

W nawiązaniu do lekcji filozofii „Co to jest prawda” i „Czy człowiek jest miarą rzeczy?”

MK, s. 101

PC, s. 92, 130

24
 • wyjaśnić ideę prawdy jako wartości moralnej
 • omówić najważniejsze elementy filozoficznego sporu o prawdę
 • zabrać głos w dyskusji na temat relatywizmu
p

p

p+

a
Umiejętności życia z innymi i dla innych. Człowiek jako osoba i jego działanie. Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Film „Męska sprawa” 25      
Umiejętności życia z innymi i dla innych. Człowiek jako osoba i jego działanie. Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Dlaczego ludzie używają przemocy?

EWD, s. 304

26
 • nazywać, charakteryzować i oceniać postawy bohaterów filmu „Męska sprawa”
 • zabrać głos w dyskusji na temat przemocy
p, p+

p

a
Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Czy racjonalizm chroni nas od przemocy?

W nawiązaniu do lekcji filozofii „Co to jest racjonalizm?”

A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, s.13 (racjonalne - nieracjonalne)

27
 • wskazać zależność między brakiem racjonalnego myślenia a uprzedzeniami i ksenofobią
 • charakteryzować i oceniać postawy bohaterów tekstu
 • zabrać głos w dyskusji na temat mechanizmu powstawania uprzedzeń
p

p, p+

p, p+

a
Umiejętności życia z innymi i dla innych. Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Co to są prawa człowieka 28 - 29 - wymienić najważniejsze prawa człowieka i międzynarodowe dokumenty, które je kodyfikują

zabrać głos w dyskusji na temat idei praw człowieka

p

p, p+

a
Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Cel i sens ludzkiej egzystencji. Narkotyki – koniec wolności.

EWD Uzależnienie, s.67

30 - wyjaśnić najważniejsze przyczyny i elementy mechanizmu uzależnienia

zabrać głos w dyskusji na temat uzależnień

p

p, p+

a
Wymiar moralny życia człowieka. Zdolność rozpoznawania wartości i powszechne dążenie do dobra. świadomość moralna Ideały i moralne drogowskazy 31
 • prezentować różne systemy i poglądy moralne oparte o idee takie jak doskonałość, odpowiedzialność, honor, szczęście, obowiązek, sumienie…
p+ a
Wymiar moralny życia człowieka. Zdolność rozpoznawania wartości i powszechne dążenie do dobra. świadomość moralna. Jak oceniać nasze czyny? 32
 • potrafi oceniać postępowanie człowieka ze względu na konsekwencje
 • potrafi oceniać postępowanie człowieka ze względu na motywy
p, p+

P, P+

a

* B. Przybył, J. Swianiewicz, Myślenie Krytyczne, Kielce 2002.

** J. Wojtysiak, Pochwała Ciekawości, Kraków 2004

*** J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001

 

POBIERZ PLIK W FORMACIE .DOC

 

More about:
Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj