Materiały Edukacyjne

Rozkład zajęć - etyka III LO

rozkład materiału do etyki

Tomasz Kalbarczyk

rok szkolny 20010/2011

numer programu nauczania DKO/BR – 4015 – 1/92

1 godz. tygodniowo

Klasa III LO

Zagadnienie / hasło

programowe
(podstawa

programowa)

Temat lekcji/

nazwa działu

Numer lekcji /

Liczba godzinKryteria oceniania

(uczeń potrafi...)

Poziom wymagań Formy oceniania z wagami
Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia Film M. Łozińskiego „Jak to się robi?” 1-2      
Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia Czy polityka może być moralna? 3
 • wymienić najważniejsze poglądy Machiavellego
 • zabrać głos w dyskusji na temat polityki i moralności
p

p, p+

a
Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia. Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego. Czy można usprawiedliwić w polityce zasadę „ cel uświęca środki?” 4
 • zabrać głos w dyskusji na temat zasady w polityce „cel uświęca środki”
p, p+ A
Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia.

Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego.

Co to jest demagogia?

B. Skarga, Demagogia, „Gazeta Wyborcza”, 7-8 października 2006

5
 • posługiwać się pojęciem demagogii
 • zabrać głos w dyskusji na temat demagogii w życiu społecznym i politycznym
p

p+

a
Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia Publicznego. Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia. Demokracja i wartości.

M. Król, O kłamstwie w demokracji.

P. Singer, Etyka praktyczna.

6
 • wymienić podstawowe wartości związane z demokracją
 • zabrać głos w dyskusji nad fragmentami wybranych tekstów
p

p+

a
Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia Publicznego. Moralność, etos, prawo. Czego możemy się nauczyć z historii USA

Materiały zebrane

 1. Szahaj, E pluribus unum,
7
 • objaśnić dewizę „w wielości jedno”
 • wymienić kilka charakterystycznych cech amerykańskiej demokracji
 • wymienić podstawowe fakty związane z desegregacją rasową w USA
 • dyskutować nad wybranymi wydarzeniami z historii USA
p

p+

p

p, p+

a
Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia Publicznego. Moralność, etos, prawo. Kara śmierci na ławie oskarżonych? 8
 • przedstawić argumenty zwolenników i przeciwników kary śmierci
 • zabrać głos w dyskusji na temat kary śmierci
p

p

a
  Wypracowanie 9     w-2
Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Przykłady współczesnych przejawów kryzysu moralnego i dylematów w zakresie

wyborów moralnych oraz sposoby ich rozwiązywania na gruncie etyki

chrześcijańskiej oraz innych koncepcji etycznych.

Problemy etyczne codzienności - prezentacja projektów uczniowskich 10 -12
 • wykonać samodzielnie lub w zespole i przedstawić na forum klasy prezentację wybranego problemu, poprowadzić krótką dyskusję na jego temat
p, p+ p-2
Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia. „Cicha furia” film o stanfordzkim eksperymencie więziennym 13      
Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia. Dyskusja o stanfordzkim eksperymencie więziennym 14
 • zabrać głos w dyskusji o stanfordzkim eksperymencie więziennym (granice eksperymentu naukowego, zachowanie człowieka w skrajnie trudnych sytuacjach, sens kary więzienia)
p, p+ a
Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia. Czy karać należy zawsze, kiedy zostało złamane prawo? 15
 • rozróżniać różne podejścia do problemu kary (retrybucja, restytucja,resocjalizacja)
 • zabrać głos w dyskusji na temat systemu karnego i problemu wymierzania kary
p, p+


p, p+

a
Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia. Skąd się biorą samosądy?

Jacek Hołówka, Lincze i wendeta, Tygodnik powszechny 2005-08-14

16
 • zabrać głos w dyskusji na temat samozwańczej sprawiedliwości
p, p+ a
Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia. Polityka i wartości. Między liberalizmem a konserwatyzmem 17
 • wymienić podstawowe wartości związane z konserwatywnym i liberalnym stylem myślenia
 • zabrać głos w dyskusji na temat konfliktu wymienionych wartości
p

p, p+

a
Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia. Czy istnieje etyka biznesu? 18
 • zabrać głos w dyskusji na temat zasad, które powinny obowiązywać w biznesie
p, p+ a
Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia. Jak daleko można się posunąć w walce z terroryzmem?

Dawid Warszawski, Ile wolno w walce z terroryzmem, „Gazeta Wyborcza”, 2006-01-28

19
 • charakteryzować i oceniać postawy przedstawione w tekście
 • zabrać głos w dyskusji na temat dopuszczalności stosowania tortur w „wyjątkowych przypadkach.”
p

p, p+

a
Umiejętności życia z innymi i dla innych. Jaka jest rola zaufania w stosunkach międzyludzkich? 20
 • zabrać głos w dyskusji na temat roli zaufania w stosunkach międzyludzkich, wśród przyjaciół, w biznesie, w sferze publicznej
p, p+ a
  Wypracowanie 21     w-2
Umiejętności życia z innymi i dla innych. Negocjacje i mediacje - warsztaty 22 - 23
 • wymienić podstawowe zasady mediacji
 • przeprowadzić mediacje
p

p, p+

a
Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego. Etyki zawodowe.

Przykłady kodeksów etycznych.

Etyczny wymiar życia szkolnego. Wartości szczególnie cenione w życiu szkolnym

„Etyka zawodowa” ucznia 24
 • posługiwać się pojęciem etyka zawodowa
 • budować własny kodeks etyczny
 • dyskutować nad wartością proponowanych elementów kodeksu
p

p, p+

p, p+

a
Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego. Etyki zawodowe.

Przykłady kodeksów etycznych.

Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego

Etyka zawodowa na przykładzie kodeksu dziennikarza 25 - charakteryzować i oceniać podane przykłady różnych zachowań dziennikarzy

- dyskutować nad przytoczonymi zasadami etyki dziennikarskiej

p

p, p+

a
Przykłady kodeksów etycznych. Etyka chrześcijańska

Etyka judaistyczna

26
 • wymieniać i charakteryzować najważniejsze elementy etyki chrześcijańskiej
p, p+ a
Przykłady kodeksów etycznych. Etyka buddyjska

Etyka hinduistyczna

27
 • wymieniać i charakteryzować najważniejsze elementy etyki buddyjskiej
p, p+ a
Przykłady kodeksów etycznych. Etyka islamu 28
 • wymieniać i charakteryzować najważniejsze elementy etyki islamu
p, p+ a

 

POBIERZ PLIK W FORMACIE .DOC

 

More about:
Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj