Materiały Edukacyjne

Rozkład zajęć - etyka III Gimnazjum

etyka

rozkład materiału

Tomasz Kalbarczyk

rok szkolny 2010/2011

numer programu nauczania DKW – 4014-63/00

1 godz. tygodniowo

Klasa III gimnazjum

Zagadnienie / hasło

programowe
(podstawa

programowa)

Temat lekcji/

nazwa działu

Numer lekcji /

Liczba godzinKryteria oceniania

(uczeń potrafi...)

Poziom wymagań Formy oceniania z wagami
Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania.

Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen.

Czy mamy obowiązki wobec środowiska naturalnego? 1
 • zabrać głos w dyskusji na temat obowiązków człowieka wobec przyrody
p, p+ a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Myślistwo – szlachetny sport, czy zabijanie bez potrzeby? 2 -3 zabrać głos w dyskusji na temat relacji człowieka i dzikiej przyrody p, p+ a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Czy zwierzęta mają prawa? 4 -5
 • zabrać głos w dyskusji na temat praw zwierząt
p, p+ a
Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania.

Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen.

Dolina, czy obwodnica? 6
 • zabrać głos w dyskusji na temat relacji człowieka i dzikiej przyrody na przykładzie sporu o obwodnicę
p, p+ a
  Wypracowanie 7     w-ok
Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania.

Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen.

Szlachetnie zapanować nad przyrodą

lub

Etyka praktyczna

– prezentacje projektów uczniowskich

8 - 9
 • wykonać samodzielnie lub w zespole i przedstawić na forum klasy prezentację wybranego problemu, poprowadzić krótką dyskusję na jego temat
p, p+ p-2
Człowiek jako osoba, godność człowieka. Film „W stronę morza” 10 - 11      
Człowiek jako osoba, godność człowieka. Eutanazja – zabijanie czy godna śmierć? 12 - posługiwać się pojęciem eutanazji

- zabrać głos w dyskusji na temat dopuszczalności eutanazji

p

p, p+

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Czy polityka może być moralna? 13
 • wymienić najważniejsze poglądy Machiavellego
 • zabrać głos w dyskusji na temat polityki i moralności
p

p

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Co to jest demagogia? 14
 • posługiwać się pojęciem demagogii
 • zabrać głos w dyskusji na temat demagogii w życiu społecznym i politycznym
p

p, p+

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania. Demokracja i wartości.

M. Król, O kłamstwie w demokracji.

15
 • wymienić podstawowe wartości związane z demokracją
 • zabrać głos w dyskusji nad fragmentami wybranych tekstów
p

p, p+

a
  Wypracowanie 16     w-2
  Film M. Łozińskiego „Jak to się robi?” 17 -18      
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Czy można usprawiedliwić w polityce zasadę „ cel uświęca środki?” 19
 • zabrać głos w dyskusji na temat zasady w polityce „cel uświęca środki”
p, p+ a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Kara śmierci na ławie oskarżonych? 20
 • przedstawić argumenty zwolenników i przeciwników kary śmierci
 • zabrać głos w dyskusji na temat kary śmierci
p

p, p+

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Demokracja i wartości

lub

Problemy etyczne codzienności

- prezentacja projektów uczniowskich

21 -22
 • wykonać samodzielnie lub w zespole i przedstawić na forum klasy prezentację wybranego problemu, poprowadzić krótką dyskusję na jego temat
p, p+ P - OK
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania.a Czy karać należy zawsze, kiedy zostało złamane prawo? 23
 • rozróżniać odmienne podejścia do problemu kary (retrybucja, restytucja,resocjalizacja)
 • zabrać głos w dyskusji na temat systemu karnego i problemu wymierzania kary
p

p, p+

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Polityka i wartości. Między liberalizmem a konserwatyzmem 24
 • wymienić podstawowe wartości związane z konserwatywnym i liberalnym stylem myślenia
 • zabrać głos w dyskusji na temat konfliktu wymienionych wartości
p

p, p+

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Czy istnieje etyka biznesu? 25
 • zabrać głos w dyskusji na temat zasad, które powinny obowiązywać w biznesie
p, p+ a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Co to jest „fare trade?” 26
 • przedstawić ideę sprawiedliwego handlu jako rodzaj pomocy dla krajów trzeciego świata
 • zabrać głos w rozmowie na temat stosunku bogatego świata do krajów najbiedniejszych
p

P+

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Jak daleko można się posunąć w walce z terroryzmem?

Dawid Warszawski, Ile wolno w walce z terroryzmem, „Gazeta Wyborcza”, 2006-01-28

27
 • charakteryzować i oceniać postawy przedstawione w tekście
 • zabrać głos w dyskusji na temat dopuszczalności stosowania tortur w „wyjątkowych przypadkach.”
p

p, p+

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Czy wojna może być sprawiedliwa?

 

28
 • zabrać głos w dyskusji na temat koncepcji wojny sprawiedliwej
p, p+ a
  Film „Ratujmy Tybet.” 29      
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Rozmowy o Tybecie

Film i ksiażka Ratujmy Tybet fundacji Inna Przestrzeń

30
 • wskazywać możliwości pomocy płynącej z wolnego świata dla ludności państw rządzących przez reżimy
 • zabrać głos w rozmowie dotyczącej problemu
p

p, p+

a

 

POBIERZ PLIK W FORMACIE .DOC

 

More about:
Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj