Materiały Edukacyjne

Rozkład zajęć - etyka II Gimnazjum

etyka

rozkład materiału

Tomasz Kalbarczyk

rok szkolny 2010/2011

numer programu nauczania DKW – 4014-63/00

1 godz. tygodniowo

Klasa II Gimnazjum

Zagadnienie / hasło

programowe
(podstawa

programowa)

Temat lekcji/

nazwa działu

Numer lekcji /

Liczba godzinKryteria oceniania

(uczeń potrafi...)

Poziom wymagań Formy oceniania z wagami
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Wolność i jej ograniczenia 1
 • zabrać głos w dyskusji na temat granic wolności

p-d
a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. „Ciuch szkolny – nie dowolny” - ile wolności powinien mieć gimnazjalista? 2 - 3
 • zabrać głos w dyskusji na temat granic wolności w szkole
p-d a
Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn

i konsekwencji.

„Jak przytulić kozła?” 8
 • posługiwać się pojęciem kozła ofiarnego
 • zabrać głos w dyskusji na temat uczniów skazanych na rolę kozła ofiarnego
k

p-d

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Wolność i równość, czy muszą się wykluczać? 9
 • posługiwać się pojęciami demokracji, wolności, równości w ich różnych sensach (instytucjonalno - prawnym i etycznym)
 • zabrać głos w dyskusji na temat wzajemnych relacji równości i wolności jako wartości
k/p


p-d

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Czy państwo powinno pomagać biednym? 10
 • porównać różne stanowiska odnośnie roli pastwa
 • zabrać głos w dyskusji na temat redystrybucji dochodu narodowego
k/p

p-d

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Równe prawa, równe szanse 11
 • posługiwać się pojęciem równych szans
 • przedstawić argumenty na korzyść poglądu, że każdemu przysługują takie same prawa, bez względu na różnice między ludźmi
k

p-d

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Problemy etyczne codzienności - prezentacje projektów uczniowskich 12
 • wykonać samodzielnie lub w zespole i przedstawić na forum klasy prezentację wybranego problemu
k-d p-2
;Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn

i konsekwencji.

Narkotyki – koniec wolności. 13 - wyjaśnić najważniejsze przyczyny i elementy mechanizmu uzależnienia
 • - zabrać głos w dyskusji na temat uzależnień
K

P-D

a
Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. O rywalizacji 14
 • rozróżnić rywalizację zdrową, od wyniszczającej
 • zabrać głos w dyskusji na temat rywalizacji
K

P-d

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Jak walczyć z nędzą?

P. Singer, Miliarderzy podzielcie się!, „Gazeta Wyborcza”, 30 grudnia 2006

15 -16
 • rozumieć sens filozoficznej tezy, że każde życie jest tyle samo warte i jej logiczne konsekwencje
 • zabrać głos w dyskusji na temat przeciwdziałania nędzy
k/p

p-d

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Co to jest praworządność? 17
 • posługiwać się pojęciem praworządności
 • zabrać głos w dyskusji na temat – czy moralność można oprzeć na prawach
k

p-d

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Cienie i blaski demokracji 18
 • wymienić wartości moralne związane z demokracją
 • zabrać głos w dyskusji na temat wartości demokratycznych
k/p

p-d

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Demokracja i wartości – prezentacje projektów uczniowskich 19
 • wykonać samodzielnie lub w zespole i przedstawić na forum klasy prezentację wybranego problemu
k-d a
Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Jaka jest rola zaufania w stosunkach międzyludzkich? 20
 • zabrać głos w dyskusji na temat roli zaufania w stosunkach międzyludzkich, wśród przyjaciół, w biznesie, w sferze publicznej
p-d a
Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania. „Etyka zawodowa” ucznia 21
 • posługiwać się pojęciem etyka zawodowa
 • budować własny kodeks etyczny
 • dyskutować nad wartością proponowanych elementów kodeksu
k

p

p-d

a
Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Co to znaczy być patriotą? Co to znaczy być obywatelem? 22
 • posługiwać się pojęciami patriota, obywatel
 • charakteryzować wartości związane z tymi pojęciami
k

p-d

a
  Wypracowanie klasowe 23     w-2
Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania Etyka a religia 24
 • wymienić różnice między systemami etycznymi opartymi na religii i laickimi
 • zabrać głos w dyskusji na temat wzajemnych relacji etyki i religii
k/p

p-d

a
Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania Etyka chrześcijańska 25
 • wymieniać i charakteryzować najważniejsze elementy etyki chrześcijańskiej
k-d a
Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania Etyka buddyjska 26
 • wymieniać i charakteryzować najważniejsze elementy etyki buddyjskiej
k-d a
Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania Etyka judaistyczna 27
 • wymieniać i charakteryzować najważniejsze elementy etyki judaistycznej
k-d a
Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania Etyka islamu 28
 • wymieniać i charakteryzować najważniejsze elementy etyki islamu
k-d a
Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania Etyka niezależna 29
 • wymieniać i charakteryzować najważniejsze elementy etyki niezależnej
k-d a
Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania Etyka „non violence,” etyka „solidarności” 30
 • wymieniać i charakteryzować najważniejsze elementy etyki „non violence” i „etyki solidarności.”
k-d a
Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania Etyka umowy społecznej 31
 • wymieniać i charakteryzować najważniejsze elementy etyki umowy społecznej
k-d a
Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn

i konsekwencji.

Burzenie muru dyskryminacji

Warsztaty na podstawie scenariusza z podręcznika Kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów.

32 - posługiwać się pojęciem dyskryminacji

- wymienić, charakteryzować różne rodzaje dyskryminacji

- podjąć refleksję na temat działań jakie należy podjąć, by położyć kres zjawisku dyskryminacji

k

p

p-d

a

 

POBIERZ PLIK W FORMACIE .DOC

 

More about:
Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj