Materiały Edukacyjne

Rozkład zajęć - etyka I Gimnazjum

etyka

rozkład materiału

Tomasz Kalbarczyk

rok szkolny 2010/2011

numer programu nauczania DKW – 4014-63/00

1 godz. tygodniowo

Klasa I Gimnazjum

Zagadnienie / hasło

programowe
(podstawa

programowa)

Temat lekcji/

nazwa działu

Numer lekcji /

Liczba godzinKryteria oceniania

(uczeń potrafi...)

Poziom wymagań Formy oceniania z wagami
  Co to jest etyka? 1 posługiwać się pojęciem etyka

wymieniać przykładowe zagadnienia z zakresu etyki

k

p

a
Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Sens życia 2-3 porównać różne koncepcje sensu życia

- zabrać głos w dyskusji na temat sensu życia

P-D

P-D

r/D

a
Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn

i konsekwencji.

Lis i winogrona

Bajka La Fontaine’a Lis i winogrona

4 przedstawić sens bajki Lis i winogrona

Zabrać głos w dyskusji: Jakie mamy w życiu cele?

k

p-d

a
Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn

i konsekwencji.

Film: „Dekalog X” 5      
Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn

i konsekwencji.

„Dekalog X” –rozmowy o filmie 6 nazywać, charakteryzować i oceniać postawy bohaterów filmu

zabrać głos w dyskusji na temat filmu w kontekście wcześniejszych rozmów sensie życia

k/p

p-d

a
Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Co to jest tolerancja? 7
  • posługiwać się pojęciem tolerancja
  • zabrać głos w rozmowie na temat istoty tolerancji
k

p-d

a
Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Czy tolerancja ma granice? 8
  • zabrać głos w dyskusji na temat granic tolerancji
p-d a
Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn

i konsekwencji.

Skąd się bierze ksenofobia? 9 - posługiwać się pojęciem ksenofobii

- wskazać przyczyny zjawiska ksenofobii

  • zabrać głos w rozmowie na ksenofobii
k

k/p

p-d

a
  Wypracowanie klasowe 10     w - 2
Człowiek jako osoba, godność człowieka. Prawa i obowiązki zasady i reguły postępowania. Narysuj mi prawa człowieka

Praca z publikacją dydaktyczną AI

11 wymienić najważniejsze prawa człowieka

zabrać głos w dyskusji na temat praw człowieka

k

p-d

a
Człowiek jako osoba, godność człowieka. Prawa i obowiązki zasady i reguły postępowania. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Czy dzieciom należą się specjalne prawa? 12 wymienić najważniejsze prawa dziecka

zabrać głos w dyskusji na temat praw dziecka

k

p-d

a
Człowiek jako osoba, godność człowieka. Prawa i obowiązki zasady i reguły postępowania. Prawa dziecka - prezentacje projektów uczniowskich 13 wykonać samodzielnie lub w zespole i przedstawić na forum klasy prezentację wybranego projektu k-d p - ok
  Czego możemy się nauczyć od starożytnych filozofów? 14 wymienić najważniejsze elementy wybranych koncepcji etycznych

zabrać głos w dyskusji nad tezami zawartymi we fragmentach tekstów źródłowych

k/p

p-d

a
Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Sztuka uczciwej dyskusji 15 rozróżnić dyskusję uczciwą od nieuczciwej

znaleźć przykłady nieuczciwych sposobów prowadzenia dyskusji

przedstawić zasady uczciwej dyskusji

k

P-D

r/d

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Ściąganie – słodkie kłamstewko, czy bezczelna nikczemność? 16 zabrać głos w dyskusji na temat ściągania P-D a
Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Egoizm, czy altruizm? 17 posługiwać się pojęciami egoizmu i altruizmu

znajdować argumenty na rzecz wymienionych postaw oraz ich granic

zabrać głos w dyskusji na temat altruizmu

K

P-D

P-D

a
Praca i jej wartość dla człowieka. Kto to jest wolontariusz? 18 posługiwać się pojęciem wolontariat

znaleźć przyczyny, dla których warto poświęcić swój czas i energię innym oraz korzyści płynące z takiej postawy

K

P-D

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Jak pomóc sobie i innym – prezentacje projektów uczniowskich 19-20 wykonać samodzielnie lub w zespole i przedstawić na forum klasy prezentację wybranego projektu k-d p-2
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Być sobą i mieć własne zdanie. 21 charakteryzować, nazywać i oceniać różne postawy jednostki wobec grupy

odnieść się do sytuacji zagrożenia odrzuceniem przez grupę

K/p


p-d

a
Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn

i konsekwencji.

Dlaczego ludzie używają przemocy? 24 nazywać, charakteryzować i oceniać różne postawy ludzi w skrajnie trudnych sytuacjach

zabrać głos w dyskusji na temat przemocy

k/P


P-D

a
Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Odpowiedzialność 25 - posługiwać się pojęciem odpowiedzialności

wyrażać własną opinię na temat potrzeby bycia odpowiedzialnym za siebie i innych

K

P-D

a
Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn

i konsekwencji.

Narkotyki – koniec wolności. 26 - wyjaśnić najważniejsze przyczyny i elementy mechanizmu uzależnienia

- zabrać głos w dyskusji na temat uzależnień

K/p

P-D

a
Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. O rywalizacji 27 rozróżnić rywalizację zdrową, od wyniszczającej

zabrać głos w dyskusji na temat rywalizacji

K

P-d

a
Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi. Uczestnictwo i dialog. 28-29 znaleźć argumenty dla aktywnej postawy obywatelskiej

zabrać głos w dyskusji na temat bierności i aktywności jako postaw etycznych

wskazać zależności między postawą uczestnictwa i dialogu, a jakością życia społecznego i demokracji

K

P-D

P-D

a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen, między innymi w odniesieniu do

zjawisk społecznych na poziomie małej grupy, społeczności szkolnej i społeczności

lokalnej.

Ideały i moralne drogowskazy 30 prezentować różne systemy i poglądy moralne oparte o idee takie jak doskonałość, odpowiedzialność, honor, szczęście, obowiązek, sumienie… P-D a
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen. Jak oceniać nasze czyny? 31 potrafi oceniać postępowanie człowieka ze względu na konsekwencje

potrafi oceniać postępowanie człowieka ze względu na motywy

P-d

p-d

a

 

POBIERZ PLIK W FORMACIE .DOC

 

More about:
Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj