Materiały Edukacyjne

Każdy z nas jest wyspą ….


Typ zajęć:
zajęcia zintegrowane, godzina wychowawcza, etyka, zajęcia dodatkowe

Wiek uczniów: 8-12 lat

Czas: 2 godziny lekcyjne

Temat: Każdy z nas jest wyspą ….

Cele:

Uczeń potrafi

 • zidentyfikować bohaterów utworu,
 • przedstawić sytuację bohaterów,
 • wyjaśnić, czym jest Zespół Downa,
 • wypowiadać się na forum grupy.

Metody i formy pracy

praca indywidualna, praca w grupie, praca z klasą, dyskusja, elementy dramy (rzeźba), wizualizacja, praca z tekstem literackim, zabawa dydaktyczna – iskierka przyjaźni.

Materiały

 • książka Katarzyny Ryrych, Wyspa mojej siostry, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2018
 • arkusze papieru, markery, taśma malarska,
 • komputer.

Przebieg zajęć

 1. Nauczyciel/nauczycielka proponuje, aby uczniowie i uczennice powitali się iskierką przyjaźni. Osoba rozpoczynająca ćwiczenie, wypowiada głośno zdanie: Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niechaj powróci do moich rąk.
 2. Wszystkie osoby stają w kręgu, zamykają oczy i chodząc, próbują odnaleźć czyjąś dłoń, którą następnie badają (wielkość, kształt, ciepłotę, etc.). Po wyznaczonym czasie wracają na swoje miejsce i otwierają oczy. Zadaniem uczestników i uczestniczek zabawy, po ponownym zamknięciu oczu, jest odnalezienie tych samych rąk
 3. Uczniowie i uczennice wybierają dowolne miejsce w klasie i indywidualnie budują wokół siebie z dostępnych materiałów swoją wyspę. Po wyznaczonym czasie łączą powstałe miejsca taśmą malarską, w ten sposób powstają różne szlaki. Następnie uczestnicy i uczestniczki zajęć podróżują po wyznaczonych drogach, odwiedzając wyspy. Zadaniem uczniów i uczennic jest zdobycie jak najwięcej informacji o gospodarzu/gospodyni wyspy. Po wykonaniu ćwiczenia każdy wraca na swoje miejsce i siada. Kolejne osoby przedstawiają koleżanki i kolegów (np. osoba A przedstawia B, następnie B – C, C osobę D).
 4. Wszyscy uczniowie i uczennice po kolei kończą zdanie: ,,Moja wyspa to …”, a nauczyciel/nauczycielka zapisuje na tablicy pojawiające się określenia i skojarzenia, tworząc mapę mentalną.
 5. Prowadzący/prowadząca czyta fragment książki od słów: ,,Mijał czas (…)” str. 39, do słów: (…) Pippi nie umie ani czytać, ani pisać.” I zdaje pytania:
  • Co symbolizuje wyspa?
  • Co odróżnia jedną wyspę od drugiej?
  • Jak opiszecie wyspę Pippi? A jak jej siostry?
  • Czy można dostać się na każdą wyspę? Dlaczego? W jaki sposób?
 6. Nauczyciel/nauczycielka czyta kolejny fragment książki, od słów: ,,Gdyby ktoś obdarzony podobną do mojej wyobraźni (…)”, str. 44 do słów: ,,Z tych wszystkich słów zbudowany był świat Pippi.” Uczniowie i uczennice szukają informacji w multimediach informacji nt. Zespołu Downa, następnie, podzieleni na zespoły, tworzą pytania do usłyszanego tekstu. Wszystkie pytania zostają zapisane na tablicy / plakacie. W wyniku głosowania zostają wybrane trzy z nich, na które próbują odpowiedzieć na forum klasy.
 7. Uczestnicy i uczestniczki zajęć tworzą rzeźbę ze swoich ciał wyspę.

Autorka: Alina Janiszewska – nauczycielka języka polskiego i etyki, redaktorka i autorka książek:

 • Lekcje etyki w szkole. Gimnazjum - Wydawnictwa Academicon, Lublin 2015,
 • Kierunek – wartości. Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki - Wydawnictwo IF UAM, Poznań 2016,
 • Kierunek – dialog. Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2017,
 • Krok dalej… Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2019,
 • Po drugiej stronie... Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2021
Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj