Materiały Edukacyjne

Samotność tworzy dziwne labirynty

 

Autor: Alina Janiszewska

Typ zajęć: etyka

Temat: Samotność tworzy dziwne labirynty, Carlos Carlos Ruiz Zafón

Wiek: 11-12 lat

Czas: 90 min

Cele

Po zajęciach uczeń:

 • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z filmem;
 • opisuje świat przedstawiony;
 • charakteryzuje bohaterów;
 • dostrzega symbole w animacji i tłumaczy ich znaczenia .

Formy i metody pracy

praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, technika niedokończonych zdań, techniki dramowe (poza, pantomima, improwizacja), dyskusja, praca z filmem, wizytówka.

Materiały

 • film krótkometrażowy pt. Premier Automne, (dostępny online: https://vimeo.com/59230893, dostęp 28.12.2022);
 • kredki, kartki papieru;
 • komputer z dostępem do Internetu.

Propozycje zadań

 1. Powitanie
  Uczniowie i uczennice stoją w kręgu i witają się wspólnie wymyślonym okrzykiem (np. ahoj!), mogą dodać do niego także gest (np. klaśnięcie w dłonie, podskok, podniesienie rąk).
 2. Uczniowie i uczennice oglądają film Premier Automne. Prowadzący/-a zajęcia rysuje na podłodze okręgi z nazwami emocji, np. zdziwienie, smutek, radość, gniew, obawa, tęsknota. Osoby, spacerując po sali, wybierają to uczucie, które wiąże się z obejrzaną animacją i rozmawiają o swoich doznaniach. W trakcie ćwiczenia można zmieniać miejsca. Ważne, żeby za każdym razem uzasadniać swój wybór.
 3. Uczestnicy i uczestniczki zajęć, podzieleni na dwa zespoły, przygotowują pracę plastyczną, konkretyzując miejsce akcji, dwie krainy. Po wykonaniu zadania grupy odwiedzają sąsiednie krainy i przez określony czas (np. 1 min) – improwizują, pokazując jak się tam żyje, itp.
  Po wykonaniu ćwiczenia, każdy kończy zdanie:
  Kraina, w której jestem, …

  W trakcie rozmowy warto zwrócić uwagę na symboliczny i umowny charakter obu miejsc oraz wyjaśnić, czym mogą być obie krainy.

 4. Każdy indywidualnie rysuje na kartce filmową sytuację, którą z jakiegoś względu zapamiętał. Następnie wchodzi w rolę bohatera i bohaterki i zastyga w pozie, pokazując wybrany przez siebie moment.
  Chętne osoby odpowiadają na pytania:
  • Kim jesteś?
  • Co robisz?
  • Dlaczego to robisz?
  • Po co to robisz?
  • Skąd wiesz, że takie zachowanie w tej sytuacji jest odpowiednie?
  • Jaka jest twoja filozofia życiowa?

   Po wyjściu z ról uczniowie i uczennice zastanawiają się, kim są bohaterowie, kogo/co symbolizują.

 5. Uczniowie i uczennice, podzieleni na zespoły, przedstawiają moment spotkania bohaterów – formie pantomimy. Po prezentacji efektów pracy wszyscy zastanawiają się, co zyskali, co stracili bohaterowie od chwili, kiedy się zobaczyli pierwszy raz. A później dyskutują:
  • Co to znaczy być samotnym?
  • Dlaczego bohaterowie filmu żyli samotnie w swoich krainach? Kto/co o tym zdecydował/-o?
  • Czy samotność może być źródłem szczęścia?
  • Jak w można wytłumaczyć znaczenie tematu zajęć?
 6. Uczestnicy i uczestniczki zajęć, podzieleni na zespoły, przedstawiają w dowolnej formie (np. plakat, scenka, opowiadanie) życie bohaterów za 10, 15, 20 lat. Po prezentacji efektów prac wszyscy w parach wypisują na kartkach:
  • Co widzę?
  • Co myślę?
  • Nad czym się zastanawiam?
 7. Uczniowie i uczennice na podsumowanie zajęć przygotowują wizytówkę nt. zajęć, np.:

Tytuł filmu

Słowa-klucze

Kolor-symbol-rysunek

(związany z filmem)

W jaki sposób film wiąże się ze mną (np. bliscy bohaterowie, wybrany element świata przedstawionego, zagadnienie)?

W jaki sposób film wiąże się z innymi tekstami kultury, światem, itp.?

(dowolny kontekst)

Chętne osoby prezentują wizytówki.

Powstałą pracę można wkleić do zeszytu albo (jeśli klasa się zgodzi) – przygotować wspólny plakat, wymyślić tytuł, który będzie przesłaniem zajęć.

 

Autorka: Alina Janiszewska – nauczycielka języka polskiego i etyki, redaktorka i autorka książek:

 • Lekcje etyki w szkole. Gimnazjum - Wydawnictwa Academicon, Lublin 2015,
 • Kierunek – wartości. Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki - Wydawnictwo IF UAM, Poznań 2016,
 • Kierunek – dialog. Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2017,
 • Krok dalej… Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2019,
 • Po drugiej stronie... Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2021
Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj