Materiały Edukacyjne

Plan nauczania etyki - Szkoła podstawowa, grupa międzyklasowa

PLAN NAUCZANIA ETYKI
Grupa międzyklasowa
SZKOŁA PODSTAWOWA

 

CELE EDUKACYJNE
• Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych oraz różnych sytuacji życiowych.
• Przygotowanie do rozpoznawania wartości i dokonywania właściwej jej hierarchizacji.


ZADANIA
• Wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości.
• Ukazywanie uczniom konieczności doskonalenia samego siebie.
• Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad, reguł, nakazów i zakazów, zakresu obowiązków w życiu społecznym.
• Uczenie szacunku dla siebie i innych.TREŚCI
• Poznawanie siebie, dostrzeganie indywidualnych cech własnych i najbliższych osób.
• Wyjaśnienie prawdziwego znaczenia własnych zachowań, ich przyczyn i konsekwencji.
• Człowiek jako osoba, godność człowieka.
• Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie.
• Prawa, obowiązki, zasady i reguły postępowania.
• Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi.
• Wolność i jej rozumienie, Praca i jej wartość dla człowieka
• Autorytety i wzory osobowe.
• Praca i jej wartość dla człowieka.
• Uzasadnianie opinii i wydawanie sądów.


OSIĄGNIĘCIA
• Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi
• Rozpoznawanie swoich obowiązków wobec najbliższego otoczenia, rodziny szkoły
• Tolerancja dla odmienności i inności

 

Plan Nauczania

Tematyka

Zagadnienia

Liczba godzin

Ścieżka edukacyjna

O czym będziemy się uczyć na lekcjach etyki

Zakres materiału, zasady zachowania i wypowiedzi

1

-

Człowiek jako osoba

Człowiek jako osoba, godność człowieka. Dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób. Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie. Szacunek dla innych, ale i szacunek dla samego siebie, poszanowanie własnego słowa.

4

 

 

Wolność

Wolność i jej rozumienie, autorytety i wzorce osobowe.

2

 

Prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania, uczestnictwo w grupie i porozumiewanie się z innymi. Moje obowiązki wobec najbliższych i wobec innych. Moje prawa. Sens praw i obowiązków

4

Edukacja czytelnicza i medialna

Tolerancja

Pojęcie tolerancji, tolerancja religijna, otwartość na odmienność kulturową, religijną, odmienny wygląd i zwyczaje  -od postrzegania do uprzedzenia

5

Edukacja czytelnicza i medialna

Odpowiedzialność

Dobre zachowanie w domu i środowisku.

Obowiązki wobec słabych, pomoc potrzebującym.

Obowiązki wobec innych niż ludzie istot żywych.

4

 

 

 

 

Edukacja ekologiczna

Wartości w życiu

Co w życiu uważam za ważne? tworzenie systemu wartości

1

 

Praca i jej wartość dla człowieka.

Czym jest praca, czym powinna być?

1

 

Uzasadnianie opinii

Umiejętność wydawania sądów, uzasadniania opinii. Czym się kierować przy wydawaniu sądów?

1

 

Wartościowanie zachowań

Dobro i zło

1

 

Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie.

Wszyscy dążymy do doskonałości, konieczność doskonalenia samego siebie.

2

 

Sprawy ostateczne w życiu

Człowiek wobec cierpienia i śmierci

1

 

 

Godziny na zagadnienia nie przewidziane wcześniej

3

 

 

Plan zgodny z podstawą programową przedmiotu Etyka

Opracowanie mgr Krystyna Kukucka

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj