Materiały Edukacyjne

Plan nauczania etyki - Gimnazjum, grupa międzyklasowa

Plan nauczania etyki

Gimnazjum, grupa międzyklasowa

Wymiar:1 godzina tygodniowo

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 


CELE   EDUKACYJNE

•    Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych.
•    Rozpoznawanie podstawowych wartości i dokonywanie ich właściwych hierarchizacji
•    Podjęcie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dokonane wybory moralne.ZADANIA

•    Uświadamianie ważnych problemów moralnych i sposobów ich rozwiązywania.
•    Ukazywanie znaczenia zasad moralnych dla rozwoju osobistego człowieka, kształtowania relacji między ludźmi oraz życia społecznego, gospodarczego i politycznego
•    Ułatwianie nawiązywania więzi z własną rodziną, krajem i jego kulturą umożliwiających rzeczywiste  otwieranie się na różnorodność kultur w otaczającym świecie.
•    Umożliwienie rozwijania umiejętności prezentacji własnego stanowiska w dialogu z innymi i demokratycznego współdziałania.TREŚCI

•    Człowiek jako osoba, natura i godność człowieka
•    Elementarne normy moralne
•    Rola i znaczenie sumienia w ocenie moralnej i dla wewnętrznego rozwoju człowieka.
•    Samowychowanie jako droga rozwoju.
•    Główne problemy etyki współczesnej
•    Człowiek wobec wartości, człowiek wobec cierpienia i śmierci.
•    Moralność a religia, wiedza i polityka
•    Wskazania moralne w różnych religiach.
•    Moralne aspekty stosunku człowieka do świata przyrody.
•    Praca i jej wartość dla człowieka, znaczenie etyki zawodowej.


OSIĄGNIĘCIA

•    Dokonywanie doboru wartości i tworzenia ich hierarchii
•    Rozstrzyganie wątpliwości i problemów moralnych zgodnie z przyjętą hierarchią wartości i dobrem wspólnym.
•    Stosowanie zasad harmonijnego współistnienia i współdziałania ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

Plan nauczania etyki

Tematyka

Zagadnienia

Liczba godz

Ścieżka edukacyjna

Etyka jako dziedzina nauki

 

1

 

Człowiek jako osoba

Przyroda jako przestrzeń życiowa roślin, zwierząt i ludzi. Obowiązki wobec innych niż ludzie istot żywych. Człowiek jako element czy władca przyrody i środowiska?

Natura i godność człowieka.    Czy zawsze ”Człowiek to brzmi dumnie”?

Wyobrażenie szczęścia w ocenie kulturowej i codziennej rzeczywistości.

Sens i wartość życia, kryzysy i ich opanowanie, radzenie sobie z sukcesem, niepowodzeniem, rozczarowaniem, porażką.

Poszukiwanie tożsamości pomiędzy dziedzictwem kulturowym, tradycją oraz nowoczesnością. Subkultury młodzieżowe.

5

Edukacja filozoficzna

Edukacja ekologiczna, edukacja czytelnicza i medialna

Elementarne normy moralne

Pojęcie normy moralnej, stałość i zmienność norm moralnych w czasie i przestrzeni.

Relatywizm: ”Moralność Kalego”

1

Edukacja filozoficzna

Wina, obowiązek, sumienie

Formowanie się sumienia i tożsamości.

Granice rozstrzygania zgodnie z sumieniem,  nadmierne żądania, relacje obowiązku i prawa.

Prawo do oporu i obywatelskiego nieposłuszeństwa.               Obowiązki wobec słabszych, pomoc potrzebującym, pomoc może obrażać. Jak pomagać?

3

Edukacja czytelnicza i medialna

Samowychowanie jako droga rozwoju.

Motywacja do postępowania zgodnego z prawem, relacje między prawem a moralnością, formy i granice sprawiedliwości.

1

 

Główne problemy etyki współczesnej

Główne problemy etyki współczesnej, moralne i etyczne dylematy współczesnej nauki

3

Edukacja czytelnicza i medialna

Człowiek wobec wartości, człowiek wobec cierpienia i śmierci

Hierarchia wartości

Wybór wartości

Współdziałanie w społeczeństwie

Człowiek wobec cierpienia, człowiek wobec śmierci, litość a współczucie.

5

Edukacja filozoficzna

Wskazania moralne w różnych religiach

Moralność a religia, wiedza i polityka

2

Edukacja filozoficzna

Wolność, odpowiedzialność, solidarność

Wolność nie równa się anarchii

Dobre postępowanie(relatywizm pojęcia „dobre”)

Odpowiedzialność za własne otoczenie. Uzgodnienia, reguły, rytuały, tabu.

Dyskryminacja, przemoc, tolerancja, tolerancja religijna

3

 

Praca i jej wartość dla człowieka

Drogi realizowania się człowieka przez pracę, praca jako narzędzie rozwoju i samodoskonalenia („praca uczłowieczyła małpę”)

2

 

Etyka zawodowa.

Pojęcie etyki zawodowej i jej znaczenie

1

 


Plan nauczania przedmiotu zgodny z podstawą programową MEN

Opracowanie mgr K. Kukucka

More about:
Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj