Materiały Edukacyjne

Scenariusze lekcji etyki - refleksja etyczna

Kontynuujemy publikację serii scenariuszy lekcji etyki dla szkół średnich, dostosowanych do aktualnej podstawy programowej.

Autorem jest Filip Stawski, magister, doktorant, absolwent filozofii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, oraz podyplomowych studiów pedagogicznych. W działalności naukowej koncentruje się na neurofilozofii oraz filozofii umysłu, jak również filozofii psychiatrii i bioetyce. Redaktor naczelny Piątego Piętra. Bydgoskiego Czasopisma Filozoficznego. Stawia sobie ono za cel popularyzację filozofii, interdyscyplinarnego podejścia do nauki, konsolidację osób zainteresowanych humanistyką oraz propagowanie działalności artystycznej przy współpracy z młodymi artystami. Czasopismo ukazuje się w formie rocznika w trybie Open Access: piatepietro.wordpress.com. Redakcja zaprasza do współpracy osoby zainteresowane współtworzeniem pisma.


More about:
Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj