Materiały Edukacyjne

Kuferek ze sposobami (5)

 

Kontynuujemy publikację nowego cyklu materiałów dla nauczycieli.

Ich autorem jest doktor Lothar Scholz, nauczyciel, kierownik seminariów szkoleniowych dla nauczycieli i projektów Comenius, urzędnik miejski odpowiedzialny za edukację, specjalizuje się w metodologii nauczania. Otrzymaliśmy zgodę Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) na przetłumaczenie tych materiałów i udostępnienie ich użytkownikom portalu etykawszkole.pl

Źródło:  

Methoden-Kiste Autor: Dr. Lothar Scholz, Seiten: 62, Erscheinungsdatum: 7. Auflage 2016,

Bundeszentrale für politische Bildung/bpb. Deutschland.

http://www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/36913/methoden-kiste

We wstępie do „Methoden Kiste“ Autor pisze:

Demokracja żyje ze współpracy i zaangażowania. Każdy z osobna jest zaproszony do współdziałania i do udziału. Niezbędnych do tego kompetencji: informować się, wzajemnie komunikować, współpracować z innymi, samodzielnie oceniać; swoje sprawy stosownie przedstawiać - można nauczyć się już w szkole. Najlepiej udaje się to w środowisku szkolnym, w którym promowane jest samodzielne, odpowiedzialne, ale też kooperatywne i kreatywne uczenie się. „Methoden Kiste” ma w tym pomóc. Sposób/metody są uporządkowane wedle obszarów ich zastosowania. Na przykład „wprowadzenie”, „prezentacja”, czy „informacja zwrotna”. Są tak opisane, żeby także uczniowie mogli sami sobie wybrać i zastosować którąś z nich, a tym samym brać udział w kształtowaniu procesu nauczania. Dzięki temu „Methoden Kiste” wnosi swój wkład w demokratyzowanie szkoły.  

 

Rozmowa pisemna

 

Wielu z was jest już dobrze obeznana z „rozmową pisemną”, chociaż prawdopodobnie nie zdajecie sobie z tego sprawy. Ponieważ na lekcji nie można gadać, nierzadko pisujecie małe karteczki na wszelkie możliwe tematy, które pod stołem są podawane na wszystkie strony.

Te karteczki, to są najczęściej pisemne lub rysunkowe komentarze bieżących wydarzeń. 

A swoją drogą SMS to nic innego jak rozmowa pisemna.

 

Rozmowa pisemna, jako zaplanowana metoda nauczania, w zasadzie przebiega tak samo. Bez rozmawiania, w ciszy, są formułowane komentarze, stanowiska, opinie, uwagi na jakiś temat lub w odniesieniu do jakiegoś problemu. Jedyną różnicą jest to, że nie robi się tego na małych karteczkach, w tajemnicy, pod stołem, ale całkiem otwarcie i na dużych formatach papieru (plakat lub papier flipchart). Nie chodzi przy tym o prywatną komunikację między dwojgiem, czy trojgiem przyjaciół, ale o otwartą komunikację, obejmującą całą grupę.  

 

Tak to przebiega:

 

Dzielimy temat na pięć pytań albo tez. Mogą to być także prowokacyjne wypowiedzi albo sformułowania impulsowe. Krótkie teksty, albo nagłówki zapisujemy na dużych płachtach papieru, które są rozkładane na wielu stołach. Uczniowie chodzą od stołu do stołu i dopisują swoje opinie, uwagi, komentarze na wszystkich płachtach papieru. To mogą być także symbole graficzne, małe rysunki lub emotikony. Dokonane wpisy mogą być także  uzupełnianie, rozwijane lub komentowane przez innych uczniów. Po każdej rundzie powstaje plakat wypełniony coraz większą liczbą  komentarzy, pomysłów i uwag.

 

Praca z gotowymi plakatami

 

Plakaty są losowo przydzielane kilkuosobowym zespołom. Ich zadaniem może być na przykład  napisanie podsumowania lub streszczenia zawartości plakatu.   

 

Przykład

 

Pięć tez na pisemną rozmowę na temat EUROPA

 

- Europa znaczy dla mnie ………….

- Polska jest dla mnie o wiele ważniejsza niż Europa.

- Powinniśmy się bardziej zając problemami świata, niż Europą.

- Możemy być dumni z Europy.

- Europa jest o wiele za słaba, żeby sprostać Chinom albo Stanom Zjednoczonym.

 

 

Tłumaczył i opracował  Andrzej Wendrychowicz

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj