Materiały Edukacyjne

Kuferek ze sposobami (3)

 

Kontynuujemy publikację nowego cyklu materiałów dla nauczycieli.

Ich autorem jest doktor Lothar Scholz, nauczyciel, kierownik seminariów szkoleniowych dla nauczycieli i projektów Comenius, urzędnik miejski odpowiedzialny za edukację, specjalizuje się w metodologii nauczania. Otrzymaliśmy zgodę Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) na przetłumaczenie tych materiałów i udostępnienie ich użytkownikom portalu etykawszkole.pl

Źródło:  

Methoden-Kiste Autor: Dr. Lothar Scholz, Seiten: 62, Erscheinungsdatum: 7. Auflage 2016,

Bundeszentrale für politische Bildung/bpb. Deutschland.

http://www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/36913/methoden-kiste

 

We wstępie do „Methoden Kiste“ Autor pisze:

Demokracja żyje ze współpracy i zaangażowania. Każdy z osobna jest zaproszony do współdziałania i do udziału. Niezbędnych do tego kompetencji: informować się, wzajemnie komunikować, współpracować z innymi, samodzielnie oceniać; swoje sprawy stosownie przedstawiać - można nauczyć się już w szkole. Najlepiej udaje się to w środowisku szkolnym, w którym promowane jest samodzielne, odpowiedzialne, ale też kooperatywne i kreatywne uczenie się. „Methoden Kiste” ma w tym pomóc. Sposób/metody są uporządkowane wedle obszarów ich zastosowania. Na przykład „wprowadzenie”, „prezentacja”, czy „informacja zwrotna”. Są tak opisane, żeby także uczniowie mogli sami sobie wybrać i zastosować którąś z nich, a tym samym brać udział w kształtowaniu procesu nauczania. Dzięki temu „Methoden Kiste” wnosi swój wkład w demokratyzowanie szkoły.  

 

Słowa – impulsy

Na temat większości pojęć z zakresu polityki mamy własne poglądy, oceny, uprzedzenia, wyobrażenia…   Pojęcia te są przeważnie powiązane z akceptacją, odrzuceniem albo z brakiem własnego zdania. Te uprzedzenia są często nie do końca uświadomione i dopiero w wyniku rozmowy, debaty niejako wychodzą na wierzch. Spróbujemy zmierzyć się z tym tematem. Zobaczmy, co nam przyjdzie do głowy na dane hasło.

 Pojęcia – impulsy

Nauczycielka mówi i/lub pisze na tablicy początek zdania zawierający pojęcie będące tematem lekcji

( „rodzina …” „polityka … ” „trzeci świat… ” Uczniowie kończą zdanie dopisując swoje skojarzenia z podanym pojęciem-impulsem.

Przykłady

a) „ Kiedy myślę o rodzinie, to …………….”  

b) „Polityka jest dla mnie ……………………”

c) „Przyjaźń oznacza dla mnie ……………..”

d) Pojęcie moja przyszłość kojarzy mi się z ……”

Na początek klasa wspólnie wybiera sobie jedno pojęcie-impuls. Następnie każdy z osobna samodzielnie dopisuje dalsze słowa w zdaniu i dodatkowe treści, które mu się kojarzą z danym pojęciem. W kolejnym kroku, w celu podzielenia się wynikami tego zadania z pozostałymi uczniami, można posłużyć się metodą Rotacyjnej rozmowy partnerskiej – patrz: http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/materiay-edukacyjne/469-kuferek-ze-sposobami-1

Po dwóch/trzech rundach rozmowy rotacyjnej tworzymy kilkuosobowe grupy i poszukujemy pojęć/definicji/sformułowań, które wspólnie uznamy za istotne w odniesieniu do tematu lekcji. Wypracowane przez grupy słowa/pojęcia są zbierane i mogą posłużyć do dalszej pracy nad tym tematem lekcji.

 

Skojarzenia z literami

Trudniejszą odmianą poprzedniej metody jest poszukiwanie/wywoływanie skojarzeń z pojedynczymi literami. Mogą to być pierwsze litery zastosowanych uprzednie pojęć-impulsów, albo całkiem przypadkowe litery alfabetu.

Alfabet

Przykład: użyjemy kolejnych liter alfabetu jako pierwszych liter słów, związanych jakoś z pojęciem „środowisko naturalne”

A – agroturystyka

B – bobry  

C – człowiek

D – drzewo

E – energia odnawialna

…………………

K -   …………………

………………..

O - …………………..

Litery – impulsy

Poszukujemy słów/pojęć zaczynających się na daną literę, związanych z zadanym tematem.

na przykładzie „demokracja”

 

P – parlament

P – partie polityczne

P – prezydent

R – rząd

S – senat

W – wybory

U – urna wyborcza

Litery – krzyżówka z pojęć

Wybieramy jakieś ważne pojęcie i próbujemy ułożyć wokół niego krzyżówkę, wpisując w pionie kolejne słowa

                                 w

     P                          y

     r                           b

P A Ń S T W O

     w         e                r

    o           j                y

                m

 

 

Tłumaczył i opracował

Andrzej Wendrychowicz

 

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj