Materiały Edukacyjne

Edukacja Obywatelska (2)

Jest chyba pełna zgoda, że musimy budować w Polsce społeczeństwo obywatelskie. Odpowiedź na pytanie, co to jest społeczeństwo obywatelskie nie jest prosta, ale jeszcze trudniejsze jest pytanie, jak to zrobić? Portal etykawszkole.pl będzie podpowiadać, jak to robić na lekcji w szkole. Rozpoczynamy nowy cykl publikacji pod nazwą Edukacja Obywatelska. Będziemy udostępniać Państwu materiały Bundeszentrale für politische Bildung, bpb, (niemieckie Federalne centrum edukacji politycznej). Poniższy tekst w formie karty roboczej dla uczniów pochodzi z broszury „Politik für Einsteiger” (Polityka dla początkujących) http://www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/36917/politik-fuer-einsteiger Wprowadzone niewielkie zmiany w stosunku do tekstu źródłowego mają na celu dostosowanie go do realiów polskich.

Czy to mnie dotyczy?

Odpowiedzialność własna i polityka

Opinia, że polityka jest robiona „tam na górze”, w stolicy, czy w Brukseli, jest bardzo rozpowszechniona. My tu „na dole” życzymy sobie, żeby „polityka „ rozwiązała wszystkie problemy, a jednocześnie narzekamy, że pojedynczy ludzie nie mają wpływu na podejmowane decyzje. Czego chcielibyśmy w takim razie?

1. Przeczytajcie uważnie poniższe żądania/postulaty i zastanówcie się, kto, waszym zdaniem, najlepiej może je spełnić/rozwiązać? Czy i kiedy wystarczy zaangażowanie i wpływ każdego z nas? W jakich sprawach to polityka (czyli państwo, jego organy, instytucje publiczne) powinna zadbać o znalezienie rozwiązania?

a) najpierw zaznacz pięć żądań/postulatów, które uważasz za ważne i sensowne;

b) zastanów się, co można zrobić w celu rozwiązania wybranych pięciu żądań/postulatów;

c) zdecyduj w stosunku do każdego z 17 żądań/postulatów, czy można go rozwiązać/spełnić poprzez osobiste działania (odpowiedzialność własna), czy raczej przez decyzje polityczne (przez politykę). Zakreśl odpowiedzi odpowiednim kolorem. Jeśli uważasz, że potrzeba zarówno zaangażowania poszczególnych obywateli jak i polityki, to użyj odpowiednio/proporcjonalnie obu kolorów

.........  odpowiedzialność własna

......   polityka

 

⃞   1. Wprowadzenie mundurków szkolnych                       ………………………………………………………………

  2. Więcej zajęć dodatkowych dla wszystkich               ……………………………………………………………….

  3. Nie likwidować gimnazjów                                       ………………………………………………………………

  4. Równe szanse edukacyjne                                        ………………………………………………………………

  5. Czyste toalety szkolne                                             ………………………………………………………………

  6. Bezpłatne podręczniki                                             ………………………………………………………………

  7. Więcej współdecydowania dla uczniów                       ………………………………………………………………

⃞  8. Więcej czasu do nauki                                              ………………………………………………………………

  9. Likwidacja stopni z zachowania                                   ……………………………………………………………..

  10. Więcej pieniędzy na edukację                                   ……………………………………………………………..       

  11. Mniej uczniów w klasach                                           ………………………………………………………………

  12. Precz z wyścigiem na modne ciuchy w szkole            ……………………………………………………………..

  13. Zachowanie fair wobec innych uczniów                    ……………………………………………………………..

  14. Zdrowsze jedzenie w szkole                                    ……………………………………………………………..

  15. Lepiej urządzone klasy szkolne                                ……………………………………………………………..

  16. Więcej współpracy, mniej konkurowania                    ………………………………………………………………

  17. Więcej czasu wolnego                                               ……………………………………………………………..

 

Tłumaczył i opracował

Andrzej Wendrychowicz

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj