Materiały Edukacyjne

TIK (10) Scenariusz: „Piękna praca Lea i Kevina”

TIK (10) – scenariusz: „Piękna praca Lea i Kevina”

 

Tytułem wstępu i wprowadzenia do cyklu scenariuszy dotyczących technologii Informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkole prosimy przeczytać tekst

http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/materiay-edukacyjne/332-o-technologiach-informacyjno-komunikacyjnych-tik-na-lekcjach-etyki

 

Lea i Kevin napisali najlepszą pracę z geografii. Caroline D., ich nauczycielka, dała uczniom zadanie w grupach dwu-, trzyosobowych napisania monografii o wybranym przez nich samych kraju. Lea i Kevin wybrali Peru. Nauczycielka była zachwycona ich pracą i postanowiła w nagrodę umieścić tę pracę na stronie internetowej szkoły.  Lea i Kevin zgodzili się n to. Caroline D. poinformował o swoim pomyśle pozostałych nauczycieli. Jeden z nauczycieli poradził jej, aby się upewniła, że praca uczniów faktycznie jest ich autorstwa i sprawdziła, czy umieszczone w niej ilustracje (zdjęcia, grafiki…) nie są chronione prawem autorskim.

 

Pytania

1. Na czym mogą polegać problemy z umieszczeniem pracy uczniów na stronie internetowej szkoły?

2. Na jakich warunkach jest możliwe publikowanie prac uczniów w Internecie?

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tematy pod rozwagę

1. W opisanej sytuacji należy rozróżnić miedzy aktywnością/działaniem na terenie klasy szkolnej, na potrzeby których posługiwanie się dziełami osób trzecich jest legalne/dozwolone, a publikacjami w Internecie. Praca Lea i Kevina miałaby być umieszczona w Internecie, dostępna w wyszukiwarkach internetowych osobom poszukującym informacji o Paru.

 

2. Przed opublikowaniem pracy swoich uczniów w Internecie, nauczycielka, pani Caroline D, słusznie poprosiła ich o wyrażenie na to zgody. Formalnie rzecz biorą powinna jednak zapytać o to ich rodziców, jako prawnych opiekunów, bo uczniowie są niepełnoletni.

 

3. W celu uatrakcyjnienia swojej pracy Lea i Kevin zeskanowali rożne ilustracje, które znaleźli w książkach ze szkolnej biblioteki; wykorzystali zdjęcia, które wujek Lea zrobił podczas wakacji w Peru oraz różne fotografie znalezione w Internecie. Dzięki umieszczeniu pracy Lea i Kevina w Internecie miliony potencjalnych użytkowników Internetu mogłyby mieć dostęp do zawartych w tej pracy zdjęć. To daleko wykracza poza korzystanie z zasobów Internetu na potrzeby nauki w klasie szkolnej. W takiej sytuacji konieczne jest zapytanie właścicieli praw autorskich do tych zdjęć o zgodę na ich wykorzystanie. W tym przypadku: wujka Lea, wydawców książek ze szkolnej biblioteki z których zescanowano zdjęcia, oraz właścicieli stron WWW, z których uczniowie kopiowali zdjęcia.

 

4. Ponadto Lea i Kevin przepisali całe akapity z książek z biblioteki i z różnych stron WWW. Tym samym dopuścili się plagiatu. Mogli tego uniknąć podając rzetelnie źródła swoich cytatów. Posługiwanie się cytatami w celu uwiarygodnia, wzbogacenia czy zilustrowania swojego tekstu jest dopuszczalne. Nie jest natomiast dozwolone przepisywanie całych stron, czy obszernych fragmentów tekstów. Jeśli ktoś w nieznacznym stopniu przekształca cudzy tekst, nie tworzy w ten sposób własnego oryginalnego dzieła, lecz narusza czyjeś prawa autorskie. Nie dzieje się tak, jeśli autor dzieła źródłowego wyraził na to zgodę.

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

 

Tłumaczył i opracował   Andrzej Wendrychowicz

Źródło: ICT Und Ethik, Ethische Probleme und ethische Lerngelegenheiten beim Einsatz neuer Medien in der Schule, Wydawca: SFIB, Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen, Bern 2006. http://guides.educa.ch/de/ict-ethik

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj