Materiały Edukacyjne

Edukacja obywatelska (1)

Jest chyba pełna zgoda, że musimy budować w Polsce społeczeństwo obywatelskie. Odpowiedź na pytanie, co to jest społeczeństwo obywatelskie nie jest prosta, ale jeszcze trudniejsze jest pytanie, jak to zrobić? Portal etykawszkole.pl będzie podpowiadać, jak to robić na lekcji w szkole. Rozpoczynamy nowy cykl publikacji pod nazwą Edukacja Obywatelska. Będziemy udostępniać Państwu materiały Bundeszentrale für politische Bildung, bpb, (Federalne centrum edukacji politycznej). Poniższy tekst w formie karty roboczej dla uczniów pochodzi z broszury „Politik für Einsteiger” (Polityka dla początkujących) http://www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/36917/politik-fuer-einsteiger

 

Współtworzyć politykę, ale jak?

Możliwości uczestniczenia

1. Którą z poniższych akcji uważasz za przydatną, żeby uaktywnić się politycznie, albo zaangażować się na rzecz jakiejś konkretnej sprawy? Zaznacz akcję, w której byś wziął udział osobiście oraz tę, w której już kiedyś uczestniczyłeś lub nadal uczestniczysz.

Znak + oznacza = mogę to sobie wyobrazić  

Znak x oznacza = już brałem udział / uczestniczę.

Forma akcji + x   + x

pójście na wybory

pisanie listów/maili do polityków

objęcie funkcji politycznej

udział w debacie publicznej

udział w samorządzie szkolnym

wpłacenie datku na cele polityczne

udział w inicjatywie obywatelskiej

wysyłanie listów do gazet

okupacja kamienicy

głosowanie na radykalną partię polityczną

polityczne wypowiedzi w internecie

   

udział w strajku

udział w zbieraniu podpisów

zbojkotowanie wyborów

udział w legalnej demonstracji

udział w zajściach ulicznych

udział w bojkocie

kupowanie produktów ekologicznych

rozklejanie plakatów

uwolnienie zwierząt doświadczalnych

aktywna praca w partii politycznej

udział w nielegalnej demonstracji

   
               

 

2. Która z powyższych akcji szczególnie ci się podoba, albo oceniasz ją jako szczególnie ważną? Sporządź listę z czterema najważniejszymi dla ciebie punktami i uzasadnij swój wybór.

1. ……………………………………….........., ponieważ: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………….........., ponieważ: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………….........., ponieważ: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………….........., ponieważ: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Niektóre z wymienionych w punkcie pierwszym akcji są niedozwolone. Które to są? Co o nich myślisz?

 

4. „Myślę, że polityka zaczyna się w momencie, kiedy się w coś zaangażujemy. To może się zacząć od dyskutowania, aż po faktyczne zaangażowanie, kiedy się podwinie rękawy i zrobi coś konkretnego”

To jest wypowiedź 19-letniego ucznia. Czy zgadzasz się z nim, czy raczej nie? Zanotuj swoje myśli na te temat.

 

Podpowiedź: na podstawie wyników powyższych zadań możecie zorganizować w klasie debatę.

 

 

Tłumaczył i opracował

Andrzej Wendrychowicz

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj