Materiały Edukacyjne

Unia Lubelska - sukces, czy porażka? - scenariusz lekcji

Od Redakcji

Na lekcja etyki wskazane jest nawiązywanie do tematów podejmowanych na innych przedmiotach, w tym na historii. Nierzadko lekcje historii ograniczają się do wiedzy czysto faktograficznej. A przecież wiele wydarzeń z historii ojczystej i europejskiej wręcz wymaga analizy, oceny, refleksji w kategoriach także etycznych.

 

Unia Lubelska- sukces czy porażka?

Szkoły średnie

Unia Lubelska to temat, który jest prezentowany inaczej w Polsce, a inaczej na Litwie, celem tej lekcji jest zastanowienie się, czy była sukcesem a może porażką, a może czymś więcej. Uczniowie poznają tez litewski punkt widzenia na to wydarzenie historyczne.

Na lekcji potrzebne będą:

Tekst aktu Unii lubelskiej:

http://www.law.uj.edu.pl/~khpp/fontesu/1569.htm

obraz ‘Unia Lubelska’ Jana Matejki:

http://www.lublin.eu/unia_lubelska/prezentacja.html

materiały internetowe dotyczące Unii Lubelskiej:

 http://teatrnn.pl/leksykon/node/1972/unia_lubelska_1569

 http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1162188,Unia-lubelska-%E2%80%93-poczatek-Rzeczpospolitej-Obojga-Narodow

Kempa Tomasz Mikołaj Radziwiłł ‘Sierotka’ (fragmenty)

Semenowicz Ewa. Kreacja tożsamości kulturowej Litwy w pracach Wileńskiej Komisji Archeologicznej i Muzeum Starożytności w latrach 30.-70. XIX wieku. Warszawa: Semper, 2012. Bohaterowie litewskiego mitu narodowego s.174-186 (fragmenty)

Venclova Tomas. Wilno Przewodnik Biograficzny. (fragmenty)

Podręcznik do historii

Przed lekcją uczniowie przypominają sobie, czym była Unia Lubelska oraz śledzą historię języka litewskiego.

Lekcję rozpocznij od sprawdzenia wiedzy na temat unii i zapytaj, co o niej sądzą.

Przeczytajcie wspólnie tekst Unii Lubelskiej, spróbujcie go zinterpretować, czy miała ona większe znaczenie i korzyści dla Korony czy Litwy?

Obejrzyjcie obraz ‘Unia Lubelska’ Jana Matejki i spróbujcie go zinterpretować, (każdy z uczniów stara się samodzielnie dokonać interpretacji)

Zadawaj pytania:

- Kto zyskał, a kto stracił na Unii?

- Kto sprzeciwiał się Unii? Czy te obawy były słuszne?

- Czy uważacie, że Unia Lubelska była tym samym , co Unia Europejska?

- Czy uważasz, że Unia Lubelska realizowała idee Multi-kulti ?

- Co Unia lubelska znaczyła dla Litwy?

- Co Unia Lubelska znaczyła dla mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego?

Opowiedz o historii języka litewskiego, wspólnie ustalcie czy Unia Lubelska miała wpływ na jego rozpowszechnienie.

Spójrzcie na mapę Ukrainy i ustalcie czy Ukraina stała się ‘polską kolonią’.

Zapytaj uczniów czy uważają, że Unia Lubelska to sukces czy porażka.

Zadanie domowe:

Zapytaj kolegę/koleżankę z Litwy, czym dla niego/niej jest Unia Lubelska i co sądzi na jej temat.

 

Opracowała: Klaudia Rogowicz

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj