Materiały Edukacyjne

Temat lekcji: Gender

Gender

Gimnazjum/szkoła średnia

Lekcja przybliża tematykę gender, wyjaśnia czym jest a czym nie jest, uczniowie dyskutują nad obrazem kobiet w mediach i kulturze oraz o nierównościach płci

Zanim rozpoczniesz lekcję

Daj do przeczytania artykuł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz na temat gender:

 http://kozlowskarajewicz.natemat.pl/85221,agnieszka-kozlowska-rajewicz-tlumaczy-czym-jest-gender

Poleć uczniom przynieść pisemka kobiece i młodzieżowe typu Glamour, Joy, Cosmopolitan, Twój Styl, Bravo, Twist itp.

Poleć przeczytać książkę „Kobieta na krańcu świata” Martyny Wojciechowskiej

Artykuły:

Maria Koczerska „Kobieta w Polsce średniowiecznej”

Maria Bogucka- „Magnatki, Chłopki, Szlachcianki w Rzeczypospolitej Szlacheckiej”

(obydwa artykuły w Nr 3 (614) Mówią Wieki)

Na lekcji są analizowane następujące teksty:

Krzysztof Tomasik- „Tolerancja dla wybranych”

 http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/178

dwa artykuły z bloga seksualność w mediach:

 http://mediaiseksualnosc.blog.onet.pl/2012/01/24/sklodowskiej-curie-tez-by-sie-to-nie-spodobalo/

 http://mediaiseksualnosc.blog.onet.pl/2011/11/28/feminizm-a-prasa-kobieca/

pisma religijne na temat roli kobiet (wybór)

Zapytaj uczniów jak oni rozumieją gender, poproś o podanie przykładów.

Analizujcie wspólnie teksty religijne na temat kobiet i zastanawiajcie się jakie role odgrywają i jakie ma to przełożenie na rzeczywistość. Powołujcie się również na treść książki Wojciechowskiej

Dyskutuj z uczniami na temat artykułów z „Mówią Wieki” . Pytaj uczniów, co sądzą na temat ówczesnego postrzegania kobiety, czy różniło się od współczesnego.

Przeglądajcie magazyny kobiece i młodzieżowe, poruszcie tematy, jakie te gazety przedstawiają, określcie jaki jest stosunek pisma do kobiecości, zanalizujcie treść wybranych artykułów pod kątem gender. Przeczytajcie artykuł Krzysztofa Tomasika i wpis z bloga ‘seksualność i media’ pt’ Feminizm i prasa kobieca’. Podyskutuj czy uczniowie zgadzają się ze stawianymi w tekstach tezami.

Na dowolnym nośniku cyfrowym pokaż obrazy ze strony Szczucie Cycem  http://szczuciecycem.pl/spa.html

Analizuj ich treść z uczniami, zastanawiajcie się, jak przedstawione są tu kobiety

Przeczytajcie artykuł z bloga ‘Skłodowskiej Curie też by się to nie spodobało’, dyskutujcie na temat kobiet i rynku pracy, zastanówcie się jakie przeszkody napotykają.

Wspólnie zastanawiajcie się czym jest feminizm i jakie są jego cele. Zapytaj uczniów czy znają jakieś feministki.

Przedstaw uczniom postaci kobiet takich jak:

Emilia Plater, Milena Jesenska, Dorota Chrzanowska, Anna Henryka Pustowójtówna, Ana Katarina Frankopan-Zrinska, Jelena Zrinska, Teofila Chmielecka, Joanna Żubr, Maria Curie Skłodowska, Maria Komornicka, królowa Krystyna itd.

Praca domowa:

Zanalizuj pod kątem gender następujące rzeczy: pornografia, sexting, sponsoring, szklany sufit, seksualizacja mediów, bezrobocie, kształcenie na uczelniach technicznych, operacje plastyczne, konkursy piękności

Opracowała:  Klaudia Rogowicz

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj