Materiały Edukacyjne

TIK (6) - scenariusz lekcji „Kłamstwo o Zagładzie”


 

Tytułem wstępu i wprowadzenia do cyklu scenariuszy dotyczących technologii Informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkole prosimy przeczytać tekst

 http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/materiay-edukacyjne/332-o-technologiach-informacyjno-komunikacyjnych-tik-na-lekcjach-etyki 

Studium przypadku dotyczące wiarygodności treści w Internecie:

„Klamstwo o Zagładzie“

Przypominamy, że są to materiały ze Szwajcarii, ale temat jak najbardziej nadaje się na lekcję etyki w polskiej szkole. Niedawno nastąpiło otarcie Muzeum Żydów Polskich w Warszawie.   Warto choćby z tej okazji podjąć na lekcji temat Zagłady.

Na lekcji historii uczniowie podzieleni na grupy mają poszukać informacji o zagładzie Żydów podczas dyktatury nazistowskiej w Niemczech. Na prezentacji swoich materiałów jedna z grup podała w wątpliwość, że Holocaust w ogóle miał miejsce i jako dowód na swoją opinię pokazali strony internetowe organizacji rewizjonistycznych.

Pytania

1. Co czyni źródło internetowe wiarygodnym lub niewiarygodnym?

2. Jakie dowody są niepodważalne dla historycznych wydarzeń?

3. Jakie mogą być możliwe powody takiego z pozoru obiektywnego podważania faktów?

4. Czy tego rodzaju strony internetowe należy uznać za faszystowskie czy ekstremistyczne?

5. Czy zaprzeczanie Zagładzie powinno być we wszystkich państwach karalne, jak ma to miejsce w Niemczech?

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Tematy pod rozwagę

1. Nawet jeśli książki historyczne nie zawsze są całkowicie obiektywne i zawierają interpretację rożnych wielce złożonych wydarzeń, to pewne fakty są bezsporne. Systemowe mordowanie milionów Żydów należy bez wątpienia do najlepiej udokumentowanych zbrodni w historii ludzkości. Dlatego w szkołach ponadpodstawowych temat Zagłady nie powinien być przerabiany z użyciem Internetu lecz na podstawie wypowiedzi świadków historii, zdjęć, filmów i innych dokumentów. Najlepszym sposobem byłaby wycieczka szkolna do jednego z byłych obozów koncentracyjnych.

2. Poddawanie w wątpliwość zagłady Żydów jest przykładem utraty wiarygodności mediów we współczesnym zinformatyzowanym społeczeństwie. Można zmanipulować każde zdjęcie i każdy film. Nie zawsze można doszukać się źródła podawanych informacji. O tym należy otwarcie rozmawiać na lekcjach etyki.

3. Motywy zaprzeczania Zagładzie bywają bardzo różne i nie zawsze można ustalić, kto ma w tym swój historyczny interes. Możliwe powody tych kłamstw to nacjonalizm, rasizm, religijny ekstremizm albo zamierzone łamanie tabu. Prawne konsekwencje takiego postępowania można omawiać odwołując się do praw człowieka oraz zapisów konstytucji.  

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Tłumaczył i opracował   Andrzej Wendrychowicz

Źródło: ICT Und Ethik, Ethische Probleme und ethische Lerngelegenheiten beim Einsatz neuer Medien in der Schule, Wydawca: SFIB, Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen, Bern 2006. http://guides.educa.ch/de/ict-ethik

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj