Materiały Edukacyjne

Prawo do edukacji. - scenariusz lekcji

Cel ogólny: uświadamianie znaczenia edukacji w życiu człowieka.

Cel szczegółowy:

Uczeń:

-rozumie dlaczego edukacja jest ważna w życiu człowieka,

-potrafi powiedzieć, jakie umiejętności daje szkoła,

-zna konsekwencje braku podstawowej edukacji,

-wie dlaczego nie wszędzie dzieci mogą chodzić do szkoły.

Materiały:

-kartki papieru, pisaki.

Przebieg zajęć:

1.Czy warto się uczyć?

Nauczyciel dzieli uczniów na kilkuosobowe grupy. Prosi by uczniowie na kartkach napisali dlaczego:

                    warto się uczyć?

                    do czego jest potrzebna umiejętność pisania, czytania, liczenia?

                    co umożliwia wiedza zdobyta w szkole?

Pytania pomocnicze:

                    czy trzeba się uczyć by zostać: nauczycielką, kierowcą, lekarzem?

                    w jaki sposób umiejętności zdobyte w szkole wpływają na codzienne życie?

2.Prezentacja prac.

Chętni uczniowie prezentują na forum klasy swoje odpowiedzi.

3. Co jest potrzebne by móc się uczyć?

Nauczyciel przygotowuje trzy duże arkusze papieru. Na pierwszym z nich pisze: Szkoła, na drugim: Nauczyciel , a na trzecim: Uczeń.

Uczniowie wspólnie zastanawiają się co jest potrzebne żeby:

-prawidłowo działała szkoła?

-nauczyciele mogli dobrze uczyć?

-dzieci mogły chodzić do szkoły?

Pytania pomocnicze:

-jak powinna być wyposażona szkoła, by uczniowie mogli w niej przyjemnie się uczyć?

-jaki powinien być nauczyciel?

-czego potrzebują dzieci, by uczęszczać do szkoły?

Uczniowie zapisują odpowiedzi na arkuszach papieru.

4. Prawo do edukacji.

Uczniowie zastanawiają się, dlaczego niektóre dzieci nie mogą chodzić do szkoły?

Nauczyciel zapisuje propozycje uczniów na tablicy.

Nauczyciel wyjaśnia, że choć każde dziecko ma prawo do edukacji, to w wielu miejscach na świecie, np. Afryce, Azji, Ameryce Południowej niektóre dzieci nie chodzą do szkoły. Przyczyn takiej sytuacji jest bardzo wiele. Czasem szkoła jest zbyt daleko, by dzieci mogły do niej dojść. Niekiedy rodzice są zbyt biedni by posłać dziecko do szkoły, nie stać ich na zakup mundurków, książek, zeszytów. Czasem dzieci, które chcą się uczyć muszą zarabiać pieniądze by wspomóc swoją rodzinę. Zdarzają się rodziny wielodzietne, w których rodzice muszą wybierać, które z ich dzieci będą się kształciły.

5.Zadanie dodatkowe dla chętnych uczniów.

Nauczyciel prosi by uczniowie, którzy będą wracali ze szkoły pieszo policzyli ile mają kroków do domu.

Uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły samochodem, autobusem, rowerem niech sprawdzą na zegarku ile zajmuje im to czasu.

6.Podsumowanie

Uczniowie kończą zdanie:” Na dzisiejszej lekcji dowiedziałam/em się, że...”.

Nauczyciel żegna uczniów i dziękuje za dzisiejszą pracę na lekcji.

 

Małgorzata Zalewska

Nauczycielka etyki, członkini redakcji portalu etykawszkole.pl

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj