Materiały Edukacyjne

TIK (5) - scenariusz lekcji „Kreacjonizm czy teoria Darwina?“

Tytułem wstępu i wprowadzenia do cyklu scenariuszy dotyczących technologii Informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkole prosimy przeczytać tekst

 http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/materiay-edukacyjne/332-o-technologiach-informacyjno-komunikacyjnych-tik-na-lekcjach-etyki

Studium przypadku dotyczące wiarygodności treści w Internecie:

„Kreacjonizm czy teoria Darwina?“

Przypominamy, że są to materiały ze Szwajcarii, ale temat jak najbardziej nadaje się na lekcję etyki w polskiej szkole.

Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej dostali zadanie zebrania w Internecie i analizy informacji o ewolucji człowieka. Jakub, członek wolnej wspólnoty religijnej, pokazał w swojej grupie anglojęzyczne strony z różnymi materiałami. Na stronach tych zawarto obszerny materiał badawczy, który ma dowodzić, że Ziemia jest zdecydowanie młodsza aniżeli się powszechnie sądzi, a życie na Ziemi nie powstało na skutek ewolucji, lecz na skutek jednorazowego aktu stworzenia przez siłę wyższą. Ponieważ informacja ta została zaprezentowana bardzo poważnie i do tego jako źródła wskazano różnych profesorów uniwersyteckich, wyglądała ona na przekonującą. Jakub jest bardzo dobrym i lubianym przez rówieśników uczniem i z wielkim zaangażowaniem zaprezentował swoje argumenty za taką teorią stworzenia świata. Po długich wahaniach kilkoro uczniów podzieliło argumentację Jakuba. Na następny dzień nauczycielka otrzymała telefony od wzburzonych rodziców , którzy ją pytali, czy nie ma zamiaru nic zrobić przeciwko istnieniu jakiejś sekty religijnej w jej klasie.

Pytania

1. Czy na szkolnych lekcjach w ogóle powinno się podejmować tematy światopoglądowe i religijne?

2. Czu wiadomości z Internetu mogą być używane do oceny i analizy tematów światopoglądowych?

3. Jak uczniowie mogą dojrzeć ukryte intencje autorów stron internetowych?

4. Czy istnieją jakieś granice swobody poglądów w szkole i w ogóle?

5. Czy informacje, które obrażają czyjeś uczucia religijne, mogą być podnoszone w szkole?

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Tematy pod rozwagę

1. Na większość tematów światopoglądowych (początek świata i ziemi, istnienie Boga, istota człowieczeństwa etc.) nie da się odpowiedzieć prostym „prawda” lub „fałsz”. Znajdą się także naukowcy, którzy opowiadają się za jedną lub drugą odpowiedzią. Zadaniem nauczycielki jest w tym przypadku głównie wskazać znaczenie kontekstu sprawy i wspomóc uczniów w zrozumieniu różnic poszczególnych opinii / stanowisk.

2. Za każdą publikacją w Internecie stoi czyjaś opinia, czy pogląd. Do źródeł i treści informacji w Internecie trzeba podchodzić szczególnie sceptycznie; co autor informacji chce osiągnąć? ; czy skłonić kogoś do uwierzenia w te treści?; czy chce namówić kogoś do określonego działania?; czy może przedstawić siebie w korzystnym świetle? czy chce pozyskać kogoś do związania się z tą stroną internetową? Prawdziwe intencje autora mogą być dobrze ukryte i nie zawsze można je dostrzec w opublikowanej przez autora informacji.

3. Wolność sądów i poglądów jest bardzo ważnym prawem podstawowym, ale indoktrynacja i dogmaty powinny być w szkole nazwane i potępione.

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Tłumaczył i opracował   Andrzej Wendrychowicz

Źródło: ICT Und Ethik, Ethische Probleme und ethische Lerngelegenheiten beim Einsatz neuer Medien in der Schule, Wydawca: SFIB, Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen, Bern 2006. http://guides.educa.ch/de/ict-ethik

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj