Materiały Edukacyjne

Scenariusze zajęć dotyczących ochrony humanitarnej zwierząt – część 3.

 

1. Dla kogo: szkoła podstawowa klasy 4-6.

2. Przedmioty: wszystkie zajęcia poruszające problemy bioetyczne, szczególnie dotyczące stosunku ludzi do zwierząt.

3. Ramy organizacyjne: kilka godzin lekcyjnych na wszystkie części.

Cele:

a. ogólne:

- uwrażliwienie uczniów na problematykę zwierząt;

- zwrócenie uwagi na stosunek ludzi do zwierząt;

- rozwijanie wrażliwości;

- zapoznanie z problemami bioetycznymi współczesnego świata.

 

b. szczegółowe:

- ukazanie podobieństwa życia ludzi i zwierząt;

- zwrócenie uwagi na zdolność zwierząt do przeżywania uczuć;

- zwrócenie uwagi na działania człowieka powodujące cierpienia zwierząt;

- wskazanie organizacji i instytucji zajmujących się pomocą zwierzętom;

- zwrócenie uwagi na osobistą odpowiedzialność każdego z nas za los zwierząt;

- nauczenie poprawnego argumentowania swojego stanowiska;

- udział we współodczuwaniu z innymi istotami;

- zapoznanie z wymaganiami poszczególnych gatunków zwierząt;

- projektowanie ulotek i transparentów;

- przeciwdziałanie cierpieniu zwierząt;

- ćwiczenie umiejętności pisania listów i apeli do ludzi;

- udział w dyskusji.

 

Pomoce dydaktyczne: materiały do debaty, papier pakowy, flamastry (scen. 1), tablica, kreda, papier, ołówki lub długopisy, prezentacja(e) o miejscach, w których cierpią zwierzęta, lista adresów i stron internetowych organizacji, kredki, kartony, długie patyki, taśma klejąca, pisaki (scen. 2), opisy zwierząt domowych i ich wymagań, np. ze strony

www.zwierzak-w-domu.info , papier pakowy, flamastry (scen. 3).

 

Formy pracy: zespołowa, grupowa, indywidualna.

Metody pracy: debata „Za i przeciw”, drama, ekspresja plastyczna.

Uwagi: scenariusze oparte są na materiałach autorstwa Gosi Świderek: Psubraty. Ochrona humanitarna zwierząt, ODE Źródła, Łódź 2007 (dostępne także na stronie www.zrodla.org),

Może być ustalony stały podział na grupy, aby nie tracić czasu na ich organizację. Efekty pracy przeprowadzonych zajęć można oglądać na blogu:

klubfilozofow306.blogspot.com.

 

 

Scenariusz 3 (2 godziny lekcyjne)

Temat: Zobowiązanie wobec zwierząt.

Przebieg:

1. Uczniowie siadają w grupach:

- każda grupa losuje materiały dotyczące zwierząt domowych, np. wydrukowane ze strony

www.zwierzak-w-domu.info.

 

2. Zadanie uczniów:

- przeczytanie tekstu;

- opisanie na kartce wymagań wylosowanego gatunku;

- scharakteryzowanie dobrego opiekuna tego zwierzęcia.

 

3. Uczniowie odczytują swoje opracowania dotyczące zwierząt. Krótka rozmowa z cała klasą

4. Uczniowie prezentują cechy dobrego opiekuna zwierząt, proponują jedną cechę, którą przedstawiciel grupy zapisuje na papierze przyczepionym do tablicy: DROGI ZWIERZAKU ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ:

…………………………..

- cała klasa musi zgodzić się z zaproponowaną cechą, ewentualnie przeredagować ją tak, by

nadawała się do tworzonego zobowiązania.

 

5. Gdy uda się zapisać dziesięć zobowiązań, wszyscy uczniowie podpisują się pod nimi. Dobrze byłoby ozdobić je plastycznie.

6. Wieszamy zobowiązania w widocznym dla wszystkich miejscu.

7. Podsumowanie: uczniowie jako pracę domową przygotowują prezentację na temat wylosowanego zwierzęcia domowego.

 

Janina Tyszkiewicz, nauczycielka etyki i przyrody w SP w Warszawie.

 

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj