Materiały Edukacyjne

Scenariusz lekcji etyki „Gdybym był królem...

Scenariusz lekcji „Gdybym był królem...”

(2 godz.), szkoła podstawowa.

Dzieci odpowiadają na pytania:

Czy chciałbyś/chciałabyś być królem/królową? Dlaczego?

Co chciałbyś zmienić, gdybyś mógł wprowadzać nowe zarządzenia?

Wymień cechy, które Twoim zdaniem powinien posiadać dobry król (np. sprawiedliwy, mądry).

  • Oglądanie filmu animowanego o Królu Maciusiu (polecam wersję z 2007r.)Przykładowe pytania pomocnicze:

W jaki sposób Maciuś został królem?

Dlaczego Maciuś na początku nie chciał przyjąć korony?

Czemu zmienił swoją decyzję?

Dlaczego generał chciał za wszelką cenę rządzić państwem?

Jak sądzisz, jakim królem byłby generał, gdyby udało mu się zasiąść na tronie?

Czy decyzje Króla Maciusia były dobrze przemyślane? Uzasadnij swoje zdanie.

Czy łatwo jest rządzić innymi?

 

Zadanie:

Dzieci starają się podać przykłady zawodów, w których człowiek dysponuje pewną władzą i może zarządzać, decydować (np. nauczyciel, kierownik, urzędnik, policjant....), a także relacje w których jedna osoba „kieruje” drugą, np. rodzic-dziecko, dowódca – żołnierz, instruktor – kursant itp.

Jeśli mamy dużo czasu można poprosić dzieci o narysowanie wybranych postaci.


Podsumowanie:

Chociaż nie jesteśmy królami tak jak Maciuś, to w życiu często będziemy kierować innymi ludźmi. Dlatego trzeba pamiętać, że każda władza to bardzo duża odpowiedzialność. Nie można jej nadużywać dla swoich celów, ani dla swojej przyjemności. Dobry „zarządca” to taki, który zawsze dba o dobro tych, którymi kieruje.

Łukasz Henel


Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj