Artykuły

Polska przegrywa proces o dostęp do lekcji etyki przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

W dniu 16. czerwca 2010 zapadł wyrok w sprawie skargi złożonej w roku 2002 przez Czesława Grzelaka, który walczył o prawo pobierania lekcji etyki przez jego syna Mateusza. Chłopiec był również dyskryminowany przez szkołę z powodu absencji na religii i nie miał opieki w trakcie zajęć religii. Z tego powodu dwukrotnie musiał zmienić szkołę.
Po kliku latach bezskutecznych zabiegów i korespondencji z Kuratorium, Ministerstwem Oświaty i Rzecznikiem Praw Obywatelskich, rodzice Mateusza skierowali skargę do Strasburga.

Trybunał orzekł, że brak możliwości wyboru w polskich szkołach etyki zamiast religii narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności


„Ten wyrok jest zimnym prysznicem dla polskich władz i polskiego Trybunału Konstytucyjnego - oceniał w Radiu TOK FM dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wspierającej państwa Grzelaków w procesie w Strasburgu. To orzeczenie jest fundamentalne. Ma niezwykle duże znaczenie dla polskiej praktyki i tego, że w szkołach nie ma obecnej etyki Ten problem znany jest w Polsce, odkąd wprowadzono w szkołach publicznych religię jako przedmiot. Miało to działać na zasadzie, że będzie wybór między religią a etyką. Potem religia pojawiła się na świadectwach szkolnych, aż w końcu uznano, że będzie przyznawana ocena z religii lub etyki - mówił Bodnar.

Trybunał Konstytucyjny w 1993 roku uznał, że co do zasady taki układ nie narusza niczyich praw, ponieważ każdy uczeń miał mieć wybór. Zakładał również, że wszystko będzie działało poprawnie. - W praktyce to nie zadziałało prawie w żadnej szkole, bo w większości była tylko religia - dodaje Bodnar. - W końcu w 2007 roku pojawiło się rozporządzenie ministra Giertycha, że ocena na świadectwie będzie się również wliczała w średnią ocen. To Trybunał też uznał i znowu pominął polskie realia - podkreśla.

Tłumaczenie na język polski wyroku Trybunału Praw Człowieka, wykonane przez dr Pawła Boreckiego z Katedry Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego, zamieścił portal „Racjonalista” : http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,7367

 

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj