Artykuły

Uczniowie i ich rodzice bronią nauczycielki etyki z Torunia

Liczba uczniów na etyce w niewielkiej szkole podstawowej nr. 7 w Toruniu zbliżała się do 100, kiedy nastała nowa dyrektorka, która nie chce mieć w swojej szkole ani etyki, ani wyjątkowej nauczycielki tego przedmiotu. Tematowi temu poświeciła audycję redaktor Anna Dmiterek-Zabłocka z radia TOK FM.  http://audycje.tokfm.pl/audycja/96 Można też było o tym przeczytać na portalu radia:  http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,16207867,Na_etyke_do_SP_7_rodzice_dowoza_dzieci_spoza_Torunia_.html?as=1

Tak duża liczba uczniów uczęszczających na lekcje etyki w szkole podstawowej jest wyjątkowym osiągnięciem w skali całej Polski. Rodzice są zgodni, że jest to osobista zasługa nauczycielki, Małgorzaty Zalewskiej. Uczniowie w liście do dyrekcji szkoły tak napisali o swojej „pani”:

Zawsze, pełna ciepła potrafi wzbudzić nasze zaufanie wobec jej osoby. Wrażliwa na cierpienie innych, uczy nas szacunku do ludzi, ale również do wszystkich czujących istot. Na lekcjach etyki rozmawia z nami, zajęcia przybierają formę dialogu, co sprawia, że czujemy się ważni, zauważeni i widoczni. Nigdy nie zdarzyło się abyśmy zostali zlekceważeni lub abyśmy usłyszeli z jej ust jakieś negatywne słowa. Inspiruje nas do zadawania pytań – choćby tych najbardziej banalnych, – ponieważ każdy z nas ma prawo do głosu i wyrażania swoich opinii.

Pod listem do Wydziału Edukacji Urzędu miasta Torunia podpisało się ponad 100 rodziców i nadal zgłaszają się kolejni rodzice, gotowi przyłączyć się do protestu. Oto fragment listu.

Pragniemy jednocześnie zapewnić, że zarówno w naszej opinii jak i w odczuciu naszych dzieci p. Małgorzata Zalewska jest pedagogiem o wyjątkowo empatycznym nastawieniu do nauczania kwestii tak wrażliwych i ważnych jak zagadnienia etyki. Potrafi przekonująco dotrzeć do dzieci z ważnymi treściami dydaktycznymi, wykonuje swój zawód z pasją i poświęceniem jakiego wymaga dobro naszych dzieci i wychowanków Szkoły Podstawowej nr 7.

Postawę rodziców, broniących nauczycielki dyrektorka szkoły nazwała … nieetyczną! Jak w takim razie nazwać postawę dyrektorki?

Głównym argumentem za zwolnieniem nauczycielki ma być zarzut, że nie ma ona żadnych innych kompetencji poza nauczaniem etyki. A czy nauczyciel religii też musi mieć kompetencje do nauczania innych przedmiotów, żeby nie zostać zwolnionym? Dyrektorka próbowała też usprawiedliwiać swoją decyzję brakiem pieniędzy na etykę. Stanowczo zaprzeczyła temu przedstawicielka Wydziału Edukacji, uczestnicząca w przywołanej na wstępie audycji w TOK FM. Pieniądze są, uczniowie entuzjastycznie garną się na lekcje etyki, rodzice wożą swoje dzieci do tej szkoły spoza Torunia tylko dlatego, że jest w niej doskonale prowadzona etyka.

O co zatem tak naprawdę chodzi dyrektorce szkoły podstawowej nr. 7 w Toruniu?

Czy któryś z Urzędów, do których rodzice ślą swoje listy zechce odpowiedzieć na to pytanie?  

Czy tak ma wyglądać wdrożenie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skazującego Polskę za brak dostępu do etyki?

Czy mamy ponownie złożyć skargę w Trybunale?

Rodzice z Torunia nie zamierzają zrezygnować ze swoich praw do posyłania swoich dzieci na lekcje etyki, prowadzone na najwyższym poziomie. Redakcja portalu etykwszkole.pl także nie zamierza zaniechać zaangażowania w tę sprawę.

Co się będzie dalej działo zależy teraz od władz miasta Torunia, od Kuratorium Oświaty i nadzorującego go Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Poniżej listy uczniów i ich rodziców.

 

 

Przedstawiciel Rodziców klas I-VI  Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu

Dorota Dominiak  Krasińskiego 40/5, 87-100 Toruń

 

 

Toruń, 25.06.2014

Do: Pan Janusz Pleskot

Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia,

ul. Fałata 39, 87-100 Toruń

Szanowny Panie,

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 wyrażają zaniepokojenie informacjami przekazanymi przez Panią Dyrektor, dotyczącymi zmiany prowadzącej zajęcia z etyki — pani Małgorzaty Zalewskiej, wykwalifikowanej i doświadczonej nauczycielki, która ma być od nowego roku zastąpiona przez innych pedagogów, nie mających przygotowania kierunkowego w tym zakresie.

Działanie kadrowe Pani Dyrektor SP nr 7 nie bierze w ogóle pod uwagę interesu dzieci, a zapowiadana zmiana doprowadzi w naszej opinii do znaczącego spadku jakości kształcenia, na co nie wyrażamy zgody i domagamy się pozostawienia p. Zalewskiej godzin zajęć z etyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdego dziecka. Tym bardziej, że część rodziców wybrała właśnie tę szkołę ze względu na wysoki poziom nauczania tego przedmiotu.

Na początku roku szkolnego nieoczekiwanie i bezpodstawnie zostaliśmy zmuszeni do natychmiastowego wyboru między lekcjami religii a etyki, co spowodowało zaniżoną frekwencję na tych lekcjach, a co gorsze została zmniejszona ilość godzin lekcyjnych z dwóch do jednej tygodniowo.

Dlatego w związku z ignorowaniem naszych próśb i pism dotyczących tej sprawy przez  Panią Dyrektor SP nr 7 prosimy o przywrócenie dwugodzinnego wymiaru godzin etyki  w tygodniu dla każdego ucznia oraz pozostawienie pani Małgorzaty Zalewskiej na dotychczasowym stanowisku.

Pragniemy jednocześnie zapewnić, że zarówno w naszej opinii jak i w odczuciu naszych dzieci p. Małgorzata Zalewska jest pedagogiem o wyjątkowo empatycznym nastawieniu do nauczania kwestii tak wrażliwych i ważnych jak zagadnienia etyki. Potrafi przekonująco dotrzeć do dzieci z ważnymi treściami dydaktycznymi, wykonuje swój zawód z pasją i poświęceniem jakiego wymaga dobro naszych dzieci i wychowanków Szkoły Podstawowej nr 7.

Niżej podpisani

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu

Otrzymują do wiadomości:

1. Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia,  Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

2. Pani Zofia Kilanowska Dyrektor Delegatury Kuratorium w Toruniu. ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń

3. Pani Iwona Fechner-Sędzicka Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7  ul. Bema 66, 87-100 Toruń

4. Pani Olimpia Ziembińska Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu

 

Załączniki:

1. Pismo z 28.11.2013 do Pani Dyrektor Iwony Fechner-Sędzickiej o przywrócenie tygodniowego wymiaru godzin lekcji etyki.

2. Pismo uczniów klas szóstych wstawiających się za nauczycielką lekcji etyki w SP nr 7.  

 

 

Toruń, dn. 08.06.2014

Do Dyrekcji Szkoły nr 7 w Toruniu

za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego

Pani Małgorzata Zalewska od kilku lat uczy nas etyki. Strategie edukacyjne, które wykorzystuje w swojej praktyce są niezwykle przemyślane i inteligentne. Podejmuje we wspólnej dyskusji trudne aspekty związane z życiem. Argumentacja nauczycielki jest głęboka i co najważniejsze przystosowana do naszej wiedzy.

Zawsze, pełna ciepła potrafi wzbudzić nasze zaufanie wobec jej osoby. Wrażliwa na cierpienie innych, uczy nas szacunku do ludzi, ale również do wszystkich czujących istot. Na lekcjach etyki rozmawia z nami, zajęcia przybierają formę dialogu, co sprawia, że czujemy się ważni, zauważeni i widoczni. Nigdy nie zdarzyło się abyśmy zostali zlekceważeni lub abyśmy usłyszeli z jej ust jakieś negatywne słowa. Inspiruje nas do zadawania pytań – choćby tych najbardziej banalnych, – ponieważ każdy z nas ma prawo do głosu i wyrażania swoich opinii.

Pani Małgorzata Zalewska bardzo często zabiera nas w miejsca, o których mówi podczas lekcji etyki. Takie działania zmuszają uczniów do namacalnego przyjrzenia się problemowi. Obraz zawsze działa na ludzi mocniej niż słowa, dlatego też nauczycielka nie waha się przed pójściem z nami do schroniska dla zwierząt, czy zaangażowaniem nas do działań poza szkołą. To nas uwrażliwia i otwiera na cierpienie innych. Stara nam się wytłumaczyć jak niezwykle ważne są pozytywne relacje międzyludzkie, które stanowią podstawy dla naszej, kształtującej się osobowości. Wkłada całe swoje serce, aby wychować nas na dobrych ludzi, którzy będą znali swoją i innych wartość.

Uważamy, że jest świetnie przygotowanym pedagogiem oraz nauczycielką. Z pasją i z niezwykłą energią realizuje się, jako osoba prowadząca etykę. Pani Małgorzata Zalewska jest również filozofem i to niewątpliwie podwyższa poziom lekcji, które prowadzi. Jest również mamą, co na pewno wpływa na zrozumienie nas-dzieci-uczniów.

Mamy ogromne szczęście, że spotkaliśmy na swojej drodze edukacyjnej taką Przewodniczkę. Chcemy by w przyszłym roku szkolnym Pani Małgorzata Zalewska nadal prowadziła lekcje etyki. Zwracamy się z prośbą do Samorządu Uczniowskiego o wsparcie naszych oczekiwań a Panią Dyrektor o ustosunkowanie się do całej sprawy.

Dziękujemy

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7

 

Opracowanie: redakcja portalu etykawszkole.pl

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj