Artykuły

Raport Etyka w Szkołach Wrocławskich 2012

 

Jak wygląda organizacja lekcji etyki w szkołach wrocławskich?

Raport Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów i portalu EtykawSzkole.pl Styczeń 2013

 

 

Wstęp:

W pierwszych miesiącach roku szkolnego 2012/2013 Oddział Wrocławski Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów przeprowadził badanie ankietowe, mające na celu zebranie informacji o stanie nauczania przedmiotu etyki w szkołach miasta  Wrocławia. Ankieta zrealizowana została w ramach projektu etykawszkole.pl, którego celem jest popularyzacja nauczania etyki w szkołach i doprowadzenie do stanu, w którym zajęcia te będą dostępne w każdej szkole.

Badaniem objęto wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, w tym także zespoły szkół. W ankiecie pytano m. in. o organizację zajęć z etyki, liczbę godzin przypadającą na jedną grupę oraz na całą szkołę, o przeprowadzanie rozeznania w zakresie liczby chętnych oraz o nauczycieli prowadzących lub mogących prowadzić te zajęcia.

 

 

Opis:

Ankieta wysłana została w dniu 29.08.2012 do 180 szkół na adresy e-mail dostępne na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Po upływie miesiąca, ankieta została wysłana ponownie do tych szkół, które nie odpowiedziały za pierwszym razem. O przeprowadzonej ankiecie poinformowano pisemnie kuratorium, jednocześnie zwracając się o udostępnienie zbiorczych informacji o szkołach wrocławskich.

Od szkół otrzymaliśmy 47 odpowiedzi, natomiast kuratorium odpowiedzi nie udzieliło. Obie ankiety zostały wysłane w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej, co zostało wyraźnie zaznaczone. Można zatem mieć poważne wątpliwości co do przestrzegania prawa przez jednostki edukacyjne we Wrocławiu.

 

 

 

Wyniki:

Na pierwszy mailing odpowiedziało 18 szkół, natomiast po ponownym wysłaniu e-maila odpowiedziało kolejne 29 szkół, w tym 25 przysłało ankietę, a cztery z nich ograniczyły się do lakonicznej odpowiedzi, iż nie prowadzą lub nie są zainteresowane prowadzeniem lekcji etyki.

Łączna liczba odpowiedzi: 47 szkół (26%). Łączna liczba wypełnionych ankiet: 43 szkoły (24%).

Cztery odpowiedzi bez ankiety brzmiały:

"Gimnazjum nr 2, nie jest zainteresowanie nauczaniem etyki w szkole"

"prowadzimy szkoły dla dorosłych i nie mamy przedmiotu Etyka"

"W Naszej szkole nie prowadzimy zajęć z etyki"

"W naszym liceum nie odbywają się lekcje etyki"

 

Pełna treść raportu poniżej:

 

PSR Raport Etyka w Szkolach Wroclawskich 2012 Final

 

 

 

 

 

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj