Artykuły

Wrocławskie edukacyjne warsztaty logiczno-krytyczne

Od Redakcji

W imieniu n/portalu i twórców warsztatów bardzo zachęcajmy do naśladownictwa. Możecie Państwo liczyć na pomoc organizatorów warsztatów. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tam też znajdziecie Państwo dalsze informacje na ten temat.

Porządne myślenie, czyli kształtowanie kompetencji logicznych i krytyczno-społecznych - warsztaty dla wrocławskich licealistów

„Troska o narzędzia logiczne to troska o własne procesy poznawcze a tym samym o wynikające z nich decyzje praktyczne. Od tego, jak myślę, zależy, jaki jestem i jak działam”.

Powyższe refleksje były punktem wyjścia dla zakończonych niedawno innowacyjnych warsztatów edukacyjnych we Wrocławiu.

200 licealistów z 7 szkół wzięło udział w warsztatach logiczno-krytycznych zorganizowanych w dniach 26.11.2012-14.12.2012 r. przez Akademię Młodych Uczonych i Artystów.

Pomysłodawcą i koordynatorem warsztatów jest dr Bartłomiej Skowron, członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz The International Association for Ontology and its Applications. Warsztaty realizowane były przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrę Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego przy aktywnym wsparciu Wydziału Edukacji miasta Wrocławia oraz Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Celem projektu było połączenie dwóch pozornie odległych od siebie dziedzin: logiki – nauki o prawach prawdziwości i poprawnych rozumowaniach, oraz krytycznej filozofii społecznej – dziedziny skupionej wokół struktur i mechanizmów społecznych, w tym politycznych, moralnych, medialnych.

W ramach warsztatów uczniowie doskonalili umiejętności logiczne: wnioskowanie, argumentowanie, stawianie hipotez, definiowanie pojęć oraz sztukę dyskutowania. Przetwarzając informacje zawarte w komunikatach obecnych w ich życiu codziennym, odsłaniali ukryte sensy, oceny.

Powyższe umiejętności łączyli z refleksją dotyczącą wpływów społecznych, zachowań konsumpcyjnych, manipulacji, zastosowań teorii gier w materii społecznej.

 

Jak wyglądały zajęcia?

Warsztaty prowadziły uczestników naprzemiennie poprzez zagadnienie poprawności i zagadnienie patologii logiczno-komunikacyjnych. Z jednej strony uczniowie skupiali się na właściwych procedurach tworzenia i formułowania myśli: różnorodnych definicjach, rodzajach wnioskowań itp. Z drugiej strony rekonstruowali nadużycia i błędy, do których dochodzi, kiedy wola zmuszenia kogoś do przyjęcia swojego stanowiska staje się silniejsza od rygorów logicznych i dotarcia do racji najlepszych.

Zajęcia warsztatowe odbywały się najczęściej w grupach kilkunastoosobowych. Tok zajęć opierał się w głównej mierze na aktywności uczestników z elementami wykładu prowadzącego.

 

Które szkoły wzięły udział w warsztatach?

· Liceum Ogólnokształcące nr 1 we Wrocławiu

· Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu

· Liceum Ogólnokształcące nr 5 im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

· Liceum Ogólnokształcące nr 9 im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu

· Liceum Ogólnokształcące nr 12 im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

· Liceum Ogólnokształcące nr 13 im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu

· Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu

 

Zajęcia w LO nr 12

Zajęcia w LO nr 1

Zajęcia w LO nr 13

 

Kto prowadził warsztaty?

Warsztaty zostały przygotowane i prowadzone przez interdyscyplinarną grupę ekspertów dysponujących koniecznym przygotowaniem teoretycznym, a także doświadczeniem wyniesionym z uczestnictwa w różnego rodzaju inicjatywach społeczno-edukacyjnych.

W skład zespołu wchodzili: dr Roland Zarzycki – dr matematyki, doktorant filozofii, współautor zwycięskiej aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury dla Wrocławia; dr Marcin Łazarz – dr filozofii, mgr matematyki; Krzysztof Siemieńczuk – doktorant filozofii, student matematyki;  Wiktor Figiel – mgr filozofii, nauczyciel filozofii; dr Katarzyna Kuczyńska –

dr filozofii, nauczycielka filozofii i etyki, animatorka działań filozoficznych m.in. Anima(cji) Filozoficznych;  doc. dr Wojciech Ostrowski – dr filozofii, kierownik Pracowni Dydaktyki Filozofii w Instytucie Filozofii UWr.

 

Plany rozwoju projektu

Realizatorzy projektu chcą przekształcić pilotażowe warsztaty w kompleksowy projekt edukacyjny.

 

Ich zamierzenia to:

zbadanie kompetencji logiczno - krytyczno - społecznych uczniów na Dolnym Śląsku;

stworzenie podyplomowych form szkolenia nauczycieli;

poszerzenie zakresu projektu i objęcie warsztatami większości szkół miasta;

poszerzenie oferty o warsztaty specjalistyczne skierowane na umiejętność bezpiecznego, kreatywnego i krytycznego korzystania z komunikacji sieciowej;

zwiększenie puli pomysłów i narzędzi metodycznych;

opracowanie i opublikowanie pomocy dydaktycznych

Szczegółowy opis projektu i informacje o prowadzącychznajdziecie państwo na stronie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego poświęconej edukacji etycznej oraz filozoficznej: www.nauczaniefilozofii.uni.wroc.pl.

 

Kontakt do organizatorów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj