Artykuły

Odezwa "werbunkowa" do uczniów na lekcje etyki

 

Publikujemy tekst otrzymany od nauczyciela, który chciałby w swojej macierzystej szkole uczyć etyki (spełnia wszystkie wymogi formalne dot. nauczania tego przedmiotu szkolnego). Teraz uczy innego przedmiotu, bo etyki w tej szkole jeszcze nie ma.

Tekst doskonale nadaje się też do wykorzystania przez rodziców, zainteresowanych uruchomieniem lekcji etyki w szkołach ich dzieci. Zebranie progowej liczby 7 uczniów nie jest wcale takie trudne, jak by się mogło wydawać. Wszędzie tam, gdzie takie inicjatywy podjęto, zakończyły się one sukcesem. Prawo jest po Waszej stronie, ale trzeba powalczyć o jego przestrzeganie. Koniec/początek roku szkolnego to najlepszy czas na takie działania.

Można także pobrać, wydrukować i powiesić w szkole plakat zamieszczony na naszym portalu w dziale Projekty----Etyka w Twojej szkole.

 

Szanowna Uczennico i szanowny Uczniu,

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 53 i 54 zapewnia Ci wolność

sumienia oraz daje Ci prawo do wychowania i nauczania moralnego zgodnie

z Twoimi własnymi przekonaniami.

Zapewnia Ci także wolność wyrażania swoich poglądów oraz dostęp do

wiedzy.

Szkoła na życzenie ucznia organizuje lekcje etyki.

Dzięki lekcjom etyki możesz poznać wiele różnorodnych światopoglądów,

koncepcji, stanowisk etycznych i filozoficznych, swobodnie podzielić się

swoim zdaniem, wyrazić swoją opinie na tematy życia codziennego,

skonfrontować ją ze zdaniem koleżanek i kolegów, w końcu możesz pogłębić

swoją wrażliwość moralną.

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestniczeniem w przyszłym roku szkolnym

w lekcjach etyki, wyraź swoją chęć wpisując się na listę.

Wystarczy siedmiu uczniów z całej szkoły, aby lekcje etyki mogły się

odbywać.

Osoby pełnoletnie na uczestniczenie w lekcjach etyki nie potrzebują zgody

rodziców.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania w kwestii lekcji etyki, zgłoś się do ..................................

Dziękujemy za uwagę.

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj