Artykuły

ANIMA(CJE) FILOZOFII

Pracownia Dydaktyki Filozofii Instytutu Filozofii oraz Podyplomowe Studia Filozoficzno-Etyczne zapraszają na kolejne zajęcia z cyklu poświęconego różnorodnym formom edukacji filozoficznej

 

ANIMA(CJE) FILOZOFII
5 marca, 2011 – FILOZOFIA DLA DZIECI

   

  Warsztaty z zakresu metod prowadzenia filozoficznych zajęć dla dzieci.

  Miejsce: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3.

  Program:

 • 11.15-12.45 Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą –

  – dr Anna Łagodzka.

 • 13.00 - 14.30 Elementy edukacji filozoficznej w przedszkolu –

– mgr Katarzyna Kuczyńska i uczniowie Gimnazjum Nr 14.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

  Program:

 • 10.00-12.00 Między filozofią a filmem. O bajkach z Lailonii Leszka Kołakowskiego –

  projekcja 3 bajek oraz wykład – dr Jan Zamojski.

 • 12.30 - 13.20 Projekcja filmu Dekalog VII.
 • 13.30 – 15.15 Analiza Dekalogu VII w dwóch grupach warsztatowych:

  13.30-14.15 I gr. – Filmozofia – dr Maria Kostyszak;

  II gr. – Filozofowanie filmem – dr Zbyszek Dymarski;

  14.30-15.15 I gr. – Filozofowanie filmem – dr Zbyszek Dymarski;

  II gr. – Filmozofia – dr Maria Kostyszak.

 • 15.30 - 16.15 Dyskusja na temat założeń metodologicznych i konsekwencji pedagogicznych Filmozofii oraz Filozofowania filmem, moderacja - Szymon Stoczek.Dr Anna Łagodzka – współautorka programu Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą (polskiej adaptacji amerykańskiej koncepcji nauczania filozofii i etyki autorstwa M. Lipmana Filozofia dla dzieci) oraz artykułów i materiałów dydaktycznych związanych z tym programem. Posiada bogate doświadczenie z zakresu realizacji warsztatów filozoficznych, m. in. trzykrotnie w IF UWr., członek Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phronesis [www.phronesis.republika.pl].

Mgr Katarzyna Kuczyńska – nauczyciel etyki i filozofii we wrocławskich szkołach; prowadzi zajęcia metodyczne w Centrum Edukacji Nauczycielskiej oraz Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wraz ze swoimi uczniami z Gimnazjum Nr 14 w ramach Projektu „Od inspiracji do kreacji” Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej realizuje zajęcia filozoficzne w Przedszkolu Nr 48.

Dr Maria Kostyszak – adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii przy Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka książek: M. Heidegger – rękodzieło myślenia (Wrocław 1997), Istota techniki – głos Martina Heideggera (Wrocław 1998) oraz Spór z językiem. Krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy (Wrocław 2010). W badaniach filozoficznych i pracy dydaktycznej uwzględnia rozmaite obszary: od dzieł klasyków filozofii przez muzykę, literaturę, film... po doświadczenie jednostkowe.

Dr Zbyszek Dymarski – adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego; dyplomowany nauczyciel filozofii, etyki i wiedzy o kulturze trójmiejskich liceów, wykładowca antropologii, filozofii religii, etyki ogólnej i zawodowej oraz dydaktyki filozofii. Ostatnio opublikował artykuły: Tischnerowska próba dialogicznej interpretacji kartezjańskiego złośliwego geniusza; Film jako szansa dla dydaktyki filozofii; oraz wydał książkę Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego (Gdańsk 2009).

Dr Jan Zamojski – adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, historyk filozofii, scenarzysta i tłumacz; pomysłodawca adaptacji książki Leszka Kołakowskiego 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych i autor scenariuszy do filmów z cyklu Czternaście bajek z Królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego, prezentowanych i nagradzanych na licznych festiwalach krajowych i zagranicznych.

Szymon Stoczek – student IV roku filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj