Akty prawne

Propozycja oświadczenia, obligującego szkołę do zorganizowania lekcji etyki

Przepisy dotyczące edukacji, w tym nauki religii bądź etyki są ujęte wystarczająco precyzyjnie, by szkoła nie miała możliwości odmówienia organizacji lekcji etyki, tudzież lekcji dowolnie wybranej religii oficjalnie wyznawanej w RP.

Art. 12. Ustawy o systemie oświaty mówi wyraźnie, że szkoła organizuje naukę religii na życzenie rodziców uczniów, bądź samych uczniów, gdy ci osiągną pełnoletniość.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zaś wyraźnie i bez pozostawiania "drogi ucieczki" określa formy i procedury organizowania takich lekcji.
Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii bądź etyki nawet dla jednego ucznia, dla którego zadeklarowano taki zamiar.

Rodziców czy samych uczniów nie musi, a wręcz nie powinno interesować, jak szkoła ma to zrobić. Mają oni prawo do postawy:
"To nie moje zmartwienie. Ustawa i rozporządzenie MEN obarczają Państwa, czyli szkołę, problemem zorganizowania dla mojego dziecka lekcji etyki lub dowolnie wybranej religii. Ocena z tego przedmiotu ma się znaleźć na świadectwie mojego dziecka, skoro wyraziłem taką wolę. Jeśli nie dopełnicie Państwo obowiązku, gotowi jesteśmy, jako rodzice, dotrzeć ze skargą przez kuratorium, ministerstwo i sądy do Trybunału w Strasburgu, opisując każdy krok w Internecie i prasie, wymieniając szkołę i jej dyrektora po imieniu. Do czego mamy prawo, jako że szkoła jest instytucją publiczną, a dyrektor urzędnikiem państwowym i przez to również osobą publiczną." itd.

w załączniku proponowana formuła oświadczenia o wyborze religii/etyki przytaczające podstawę prawną i objaśniająca prawa rodziców i obowiązki szkoły.

Pozdrawiam
Andrzej Wojtowicz

 

Propozycja oświadczania do ściągnięcia za pomocą poniższego adresu:

http://www.box.net/shared/um083ydg2d

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj