Akty prawne

Stanowisko MEN w sprawie oświadczeń o nieuczestniczeniu w lekcjach religii


Nowe kierownictwo MEN zrywa z niechlubną tradycją ignorowania skierowanych doń listów Pani Rzecznik Praw Obywatelskich. Na temat poruszony w tym piśmie nasza Redakcja wypowiadała się już w czerwcu 2012 roku: http://www.etykawszkole.pl/projekty/pytania-i-odpowiedzi/227-owiadczenie-o-niechodzeniu-na-religi
Cieszymy się, że w tej ważnej, spornej i drażliwej sprawie stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej pokrywa się z naszą wykładnią rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
Prosimy rodziców o zapoznanie się z tym dokumentem MEN oraz przywołanym wyżej stanowiskiem naszej redakcji i zdecydowane odmawianie podpisywania oświadczeń o nieuczestniczeniu w lekcjach religii.

 

 

 

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj